لحظه  بروز رسانی 
Fahimeh
آروم و عادیآروم و عادی
Fahimeh
مــــدیر ارشــد سایت

**دوستی** مثل اسناد کهنه است !!

**دوستی** مثل اسناد کهنه است !!
***

{-35-}
**دوستی**

مثل اسناد کهنه است !!

قدمت تاریخ آن را **قیمتی** می کند ...

*****
پایدار باشید دوست خوب و قدیمی ...


{-35-}{-35-}

@ledar59

مشاهده همه ی 6 نظر
نوجیلا (قاصدک طلای ناب)
آروم و عادیآروم و عادی
نوجیلا (قاصدک طلای ناب)

ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ

ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ ...ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿﺸﻮم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ می ﺷﻮﻣــــــــــﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی می ﺷﮑﻨﻤــــــــــزورم ﺑہ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ می رﺳــــــــــﺪ ﺑﻐــﺾ لعنتیهﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮑﺸﻤــــــ !ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﭘﺮاز راااز....ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ !ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯿﺎﺑﯽﻋﺎﺷﻘـ ﻟﻮس ﺷﺪﻧﺎم ﻗہــــــــــﺮ ﮐﺮدﻧﺎم ﺣـﺴـــﻮدﺷـــﺪﻧﺎﻣـــــدﺧﺘﺮووﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﻧﻤےﮐﻨﻤــــــــــدﻧﯿﺎی دﺧﺘﺮوﻧﻪ رو ﻓﻘﻂ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ می ﺗﻮﻧﻪ ﻟﻤــــــــــﺲ ﮐﻨہ

مشاهده همه ی 1 نظر
نوجیلا (قاصدک طلای ناب)
آروم و عادیآروم و عادی
نوجیلا (قاصدک طلای ناب)

زن یعنی لبخند در هجـــوم گریه ها

زن یعنی

لبخند در هجـــوم گریه ها

آرامش وقتــــ بی قراری های مدام

عاشقانه ای هنگام غروبـــــ ، وسط میدان جنگ

زن یعنـــی

تفسیر جمله ی دوستت دارم

یعنی

خدا هم زیباستــــــ ، عجب نقاشی خوبی است

یعنی

فلسفه ی آفرینش یکــــ آغوش

خود ِ زندگی …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

خــــوشبختی نگـــاه خـــــداست در این صبح زیبــــا دعـــــــا می

خــــوشبختی نگـــاه خـــــداست در این صبح زیبــــا دعـــــــا می

خــــوشبختی نگـــاه خـــــداست
در این صبح زیبــــا

دعـــــــا می کنم
خــــدا هیـــچوقت
چشم ازتون برنـداره

روز و روزگارتون پراز موفقیـــت
و زندگیــتون در پنــــاه خـــــــدا...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

⚜ تو یک زنی،زیبا باش. لباس خوب بپوش

⚜ تو یک زنی،زیبا باش. لباس خوب بپوشتو یک زنی،زیبا باش...
لباس خوب بپوش...
ورزش کن،مواظب هیکل و اندامت باش...
هر سنی که داری خوب و زیبا بگرد...
همیشه بوی عطر بده...
مطالعه کن و آ گاهيتو بالا ببر...
خودت را به صرف قهوه ای یا چایی در يک خلوت دنج ميهمان کن...
براي خودت گاهی هديه ای بخر...
وقتی به خودت و روحت احترام میگذاری
احساس سربلندی می کنى...
آنوقت ديگر از تنهايي به ديگران پناه نمی بری و اگر قرار است انتخاب کنی کمتر به اشتباه اعتماد می کنی...
يادت باشد "برای یک زن عزت نفس غوغا ميکند"

دکتر_کاتوزیان(پدر علم حقوق ایران)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید