لحظه  بروز رسانی 
تنهاترین پسردنیاKing Of Diss Love)
شادشاد
تنهاترین پسردنیاKing Of Diss Love)

  از دیوانه ای پرسیدند : چه کسی را بیشتر

 

از دیوانه ای پرسیدند : چه کسی را بیشتر دوست داری ؟

دیوانه خندید و گفت : ”عشقم” را…

گفتند : عشقت کیست؟

گفت:عشقی ندارم!

خندیدند و گفتند : برای عشقت حاضری چه کارهاکنی؟

گفت : مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم ، دور نمیزنم ،

وعدهسرخرمن نمیدهم ، دروغ نمیگویم و دوستش خواهم داشت ، تنهایش نمیگذارم ،

میپرستمش ، بی وفایی نمیکنم با او مهربان خواهم بود ، برایش


فداکاری خواهم کر د،ناراحت و نگرانش نمیکنم ، غمخوارش میشوم…


گفتند: ولی اگر تنهایت گذاشت ، اگر دوستت نداشت ، اگر نامردی کرد ، اگربی وفابود ،

اگر ترکت کرد چه…؟


اشک بر چشمانش حلقه زد و گفت : اگر اینگونه نبود که من “دیوانه” نمیشدم…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تنهاترین پسردنیاKing Of Diss Love)
شادشاد
تنهاترین پسردنیاKing Of Diss Love)

کجای چهار فصل نام تو می گنجد . . .؟ رویش

کجای چهار فصل نام تو می گنجد . . .؟

رویش از توست

بهار ، بهانه ، باران هم !

تو ...

فصل پنجم شاعرانه های منی ...!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تنهاترین پسردنیاKing Of Diss Love)
شادشاد
تنهاترین پسردنیاKing Of Diss Love)

 دلم یک بغل " تو " را می خواهد.  که به

 دلم یک بغل " تو " را می خواهد.


 که به جای تلاقی نگاه و سعی بر گریز بی امان


 مرا به اسم کوچکم صدا بزنی !


 و برای دقایقی نه چندان کوتاه


 به یک دونفره دوست داشتنی دعوتم کنی ،


 مرا تنگ در آغوش بکشی


 " آنقدر که نفسم را در نفست پیدا نکنم "


 کمی عقبم ببری


 به چهره ام خیره شوی ،


 و بی اختیار


 یک لب کشـــــــــدار از من فرو ببری


 همین !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تنهاترین پسردنیاKing Of Diss Love)
شادشاد
تنهاترین پسردنیاKing Of Diss Love)

در باران .   همه تندتر راه می روند !

در باران ...


  همه تندتر راه می روند !


  تنها منم که ایستاده ام


  و با چشمانم به تو فکر می کنم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تنهاترین پسردنیاKing Of Diss Love)
شادشاد
تنهاترین پسردنیاKing Of Diss Love)

کاش می شد .  تمام داستان های دنیا را  از دهان

کاش می شد ...


 تمام داستان های دنیا را


 از دهان تو بشنوم !


 تمام عاشقانه های دنیا را


 تو برایم تکرار کنی !


 اصلا هر چه تو بگویی زیباست !


 می دانی


 کاش می توانستم


 با تمام وجود


 صدایت را در آغوش بگیرم !


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
1396
قبراققبراق
1396

" اسطوره های پشمکی "

" اسطوره های پشمکی "

افسران - اسطوره های پشمکی

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farhad4000 ارشد یادگار
آروم و عادیآروم و عادی
farhad4000 ارشد یادگار

872b9465e76762501426f9ceb8b21d39-425

مشاهده همه ی 26 نظر