لحظه  بروز رسانی 
نوید سفیدگر جدی
گرفتارگرفتار
نوید سفیدگر جدی

آنتونی هاپکینگز: آدم از دو راه میتونه ثروتمند بشه یا پول

آنتونی هاپکینگز: آدم از دو راه میتونه ثروتمند بشه یا پول زیادی داشته باشه یا دوستای زیادی ، ولی هردوتاشو با هم نمیتونه داشته باشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نوید سفیدگر جدی
گرفتارگرفتار
نوید سفیدگر جدی

♫♫ آهای خوشگل عاشق آهای عمر دقایق آهای وصله به موهای

♫♫ آهای خوشگل عاشق آهای عمر دقایق
آهای وصله به موهای تو سنجاق شقایق
آهای ای گل شب‌بو آهای گل هیاهو
آهای طعنه زده چشم تو به چشمای آهو
دلم لاله عاشق آهای بنفشه تر
نکن غنچه نشکفته قلبم رو تو پرپر
من که دل به تو دادم چرا بردی ز یادم
بگو با من عاشق چرا برات زیادم
آهای صدای گیتار آهای قلب رو دیوار
اگه دست توی دستام نذاری خدانگهدار
خدانگهدار...

خدانگهدار...
دلت یاس پراحساسه آی مریم نازم
تا اون روزی که نبضم بزنه ترانه‌سازم
برات ترانه‌سازم تو آهنگی و سازم
بیا برات میخوام از این صدا قفس بسازم
آهای خوشگل عاشق آهای عمر دقایق
آهای وصله به موهای تو سنجاق شقایق
آهای ای گل شب‌بو آهای گل هیاهو
آهای طعنه زده چشم تو به چشمای آهو
دلم لاله عاشق آهای بنفشه تر
نکن غنچه نشکفته قلبم رو تو پرپر
من که دل به تو دادم چرا بردی ز یادم
بگو با من عاشق چرا برات زیادم
آهای صدای گیتار آهای قلب رو دیوار
اگه دست توی دستام نذاری خدانگهدار
خدانگهدار...
♫♫

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نوید سفیدگر جدی
گرفتارگرفتار
نوید سفیدگر جدی

دلم    دختری را  می‌خواهد                            نابینـــا . خط بریل بداند

دلم
   دختری را  می‌خواهد
                           نابینـــا ...
خط بریل بداند
         فصل به فصل
                       تنم را بخواند
                                 بازی‌های ادبی‌ام را کشف کند!

دستش را بگیرم
                   بازو به بازو
                               دنیا را برایش تعریف ‌کنم
چشمش شوم
                عصایش
و تمام زشتی‌ها‌ی جهان را
                                 برای او
                                       از قلم بیندازم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید