لحظه  بروز رسانی 
(◡‿◡✿)مریـــــــــــم(◡‿◡✿)
عاشقعاشق
(◡‿◡✿)مریـــــــــــم(◡‿◡✿)

گفت: هیچکس از دوری نمرده ! مرده ؟!

گفت: هیچکس از دوری نمرده !

مرده ؟!

تو دلم گفتم:

اونایی که مردن زبان گفتن ندارن …

مشاهده همه ی 3 نظر