لحظه  بروز رسانی 
فـــــــــاطـᓄـہ
آروم و عادیآروم و عادی
فـــــــــاطـᓄـہ

http://photos02.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2015/12/18/21/1450460041014042.jpg

ســرابـــــ
مشاهده همه ی 9 نظر
نرگس تلخابی
شیطونشیطون
نرگس تلخابی

وصیت کرده ام بعد از مرگم؛ همراه من دوتا فنجان چای

وصیت کرده ام بعد از مرگم؛ همراه من
دوتا فنجان چای هم دفن کنند!!
شاید صحبت های من با خدا به درازا کشید...
بهرحال دلخوریها کم نیست ازبندگانش ...
همانهایی که بی اجازه واردشدند
خودخواهانه قضاوت کردند
بی مقدمه شکستند
وبی خداحافظی رفتند!

592370_KRW21yL2.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر