لحظه  بروز رسانی 
ஐ⋞ℳÅRYÅℳ⋟ஐ
عاشقعاشق
ஐ⋞ℳÅRYÅℳ⋟ஐ

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﯾﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﻭ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ.ﺍﺷﺘﺒﺎﻩﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﯾﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﻭ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ . ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ
ﻫﻢ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯽ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ஐ⋞ℳÅRYÅℳ⋟ஐ
عاشقعاشق
ஐ⋞ℳÅRYÅℳ⋟ஐ

تو خیابون با دوستم نشسته بودیم رو کاپوت یه بنزه .بعد

تو خیابون با دوستم نشسته بودیم رو کاپوت یه بنزه.بعد دختره اومد گفت : آقا ماشینتون خراب میشه ها ، کاپوتش فرو میره !منم گفتم : نترس خانم یکی دیگه میخریم ؛ جایی میرید برسونمتون ؟بعد یه نگاه بهمون کرد در بنزو باز کرد گازشو گرفت رفت !مام سینه خیز اومدیم تا خونه{-w23-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ஐ⋞ℳÅRYÅℳ⋟ஐ
عاشقعاشق
ஐ⋞ℳÅRYÅℳ⋟ஐ

اولین باری که دخترا آرایش میکنن !!!!!

اولین باری که دخترا آرایش میکنن !!!!!{-7-}{-7-}{-25-}


مشاهده همه ی 8 نظر