لحظه  بروز رسانی 
catty
مهربونمهربون
catty

dont  let one bad day make you feel like you have

dont  let one bad day make you feel like you have a bad life.

اجازه نده تا یک روز بد ، این احساس رو بهت بده که زندگی بدی داری .

مشاهده همه ی 5 نظر
catty
مهربونمهربون
catty

روزگاریست همه عرض بدن میخواهند همه از دوست فقط چشم و

روزگاریست همه عرض بدن میخواهند
همه از دوست فقط چشم و دهن میخواهند
دیو هستند ولی مثل پری میپوشند
گرگ هایی که لباس پدری میپوشند
آنچه دیدند به مقیاس نظر میسنجند
عشق ها را همه با دور کمر میسنجند
خوب طبیعیست که یکروزه به پایان برسد
عشق هایی که سر پیچ خیابان برسد

مشاهده همه ی 3 نظر
catty
مهربونمهربون
catty

کدامین چشمه سمی شد که آب از آب میترسد که حتی

کدامین چشمه سمی شد که آب از آب میترسد

که حتی ذهن ماهیگیر از قلاب میترسد

گرفته دامن شب را غباری آنچنان درهم

که چشم از پلک و پلک از چشم و چشم از خواب میترسد

مشاهده همه ی 1 نظر
catty
مهربونمهربون
catty

مهربانی را بکار بالای هر زمینی. زیر هر آسمانی. و اگر

مهربانی را بکار
بالای هر زمینی..
زیر هر آسمانی..
و اگر جای دانه هایی که کاشتی را فراموش کردی،روزی باران جایشان را به تو نشان خواهد داد..
تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت
اما بی شک کار نیک هر جا که کاشته شود به بار مینشیند.

مشاهده همه ی 5 نظر
catty
مهربونمهربون
catty

دوست که باشی فرقی نمیکند زن باشی یا مرد دور

دوست که باشی
فرقی نمیکند زن باشی یا مرد
دور باشی یا نزدیک
دوستی فاصله ها را پر میکند گاهی با حرف گاهی با سکوت
دوست بودن لفظ ظریفی ست
نه مقدس مثل عشق نه سرسری مثل همسایه ها
دوست که باشی انتظارها تهدید نیست
یک بازی بدون بازیچه
فرقی نمیکند جیب هایت پر است یا خالی
هر چه هست میان دست های توست نه وصل است نه فصل
گره ای میان من و دنیا
مرا که دوست خواندی
اعتمادها با لفظ تو رنگ میگیرند
می شوی همسفر.همسفره.هم کاسه.هم حرف
با تو هستم ای دوست
همیشه باش...

مشاهده همه ی 6 نظر