افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
سید
سید

عشق بازی کارفرهاداست وبس

دل به شیرین داد و دیگر هیچ کس

مهرامروزی فریبی بیش نیست

مانده ام حیران که اصل عشق چیست ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عسل
ناراحتناراحت
عسل
1053500x684_1511199542586320.jpg

همه بـدهی هایم را هم که صآف کنم

به ” دل خــود ” مدیون میمانم…

برای تمام

“دلم میخواست” های

بی جواب مانده اش....

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★::★ســـعــــیـــد★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★ســـعــــیـــد★::★
1053500x500_1511335788777653.jpg

★★▐▐▐سَـرسَـری رد شـو و زنـدگی کـن دقّـت ،دق اَت مـی دهـد..▐▐▐★★

سپندارمذگان
مشاهده همه ی 2 نظر
★::★ســـعــــیـــد★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★ســـعــــیـــد★::★
1053500x500_1503089130813471.jpg

★★▐▐▐سَـرسَـری رد شـو و زنـدگی کـن دقّـت ،دق اَت مـی دهـد..▐▐▐★★

سپندارمذگان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★::★ســـعــــیـــد★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★ســـعــــیـــد★::★
1053500x500_1503088982150881.jpg

★★▐▐▐سَـرسَـری رد شـو و زنـدگی کـن دقّـت ،دق اَت مـی دهـد..▐▐▐★★

سپندارمذگان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡✄ѦレѺñℰ✔웃ℳѦñ✌✌►
آروم و عادیآروم و عادی
♡✄ѦレѺñℰ✔웃ℳѦñ✌✌►
1053500x500_1511336507067325.jpg

.

بـزن بــاران
مشاهده همه ی 6 نظر
★::★ســـعــــیـــد★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★ســـعــــیـــد★::★
1053500x500_1511335843240153.jpg

★★▐▐▐سَـرسَـری رد شـو و زنـدگی کـن دقّـت ،دق اَت مـی دهـد..▐▐▐★★

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★::★ســـعــــیـــد★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★ســـعــــیـــد★::★
1053500x500_1511336432407379.jpg

★★▐▐▐سَـرسَـری رد شـو و زنـدگی کـن دقّـت ،دق اَت مـی دهـد..▐▐▐★★

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★::★ســـعــــیـــد★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★ســـعــــیـــد★::★
1053500x500_1511336672580081.jpeg

★★▐▐▐سَـرسَـری رد شـو و زنـدگی کـن دقّـت ،دق اَت مـی دهـد..▐▐▐★★

بــاران عشــــق
مشاهده همه ی 14 نظر