افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
•AYDA•
•AYDA•

کسی سوال میکند بخاطر چه زنده ای؟ و من برای زندگی تو را بهانه می‌کنم... .

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•AYDA•
•AYDA•

😛 شوهره به زنش میگه :

ﺑﺮﻭ ﻳﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭﺍﺳﻢ بیار

زنه: ﻛﻮﻻ ﻳﺎ ﭘﭙﺴﻲ
آقا : ﻛﻮﻻ

زنه: لایت ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻱ
آقا : لاﻳﺖ

زنه: ﻗﻮﻃﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺸﺔ
آقا : ﻗﻮﻃﻲ

زنه : ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺰﺭﮒ
آقا : ﺍﺻﻼ ﻧﻤﻴﺨﺎﻡ .. ﻭﺍﺳﻢ آﺏ ﺑﻴﺎﺭ

زنه: ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ
آقا : آﺏ ﻣﻌﺪﻧﻲ

زنه: ﺳﺮﺩ ﻳﺎ ﮔﺮﻡ
آقا : ﻣﻴﺰﻧﻤﺘـــــــــا

زنه : ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﻳﺎ ﺩﻣﺒﺎﻱ
آقا:ﺣﻴﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻥ

زنه: ﺧﺮ ﻳﺎ سگ
آقا : ﮔﻤﺸﻮ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﺎﻡ

زنه: ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺩﻭچرخه
آقا : ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻲ ﺑــــــﺮﻭ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﻴﻨﻤﺖ

زنه: ﺑﺎﻫﺎﻡ ﻣﻴﺎﻱ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻡ
آقا : ﻣﻴﺎﻡ می کوﺷﻤــــــــﺖ

زنه: ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻳﺎ ﺳﺎﻃﻮﺭ
آقا : ﺳﺎﻃـــــــــﻮﺭ

زنه: ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﻴﻜﻪ ﺗﻴﻜﻪ
آقا : ﺧـــــﺪﺍ ﻟﻌﻨﺘﺖ ﻛﻨﻪ .. ﻗﻠﺒﻢ ﻭایساد

زنه: ﺑﺒﺮﻣﺖ ﺩﻛﺘﺮ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﺮﻭ ﺑﻴﺎﺭﻡ ﺍینجا.. یعنی زنا تا این حد باحالن اصلا حوصلت سر نمیره😛 😎 😎 😂 😂 😂

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤ Ṃᾄђҭᾄв ❤ .گروہ اُسطورہ هاے ابدے
ناراحتناراحت
❤ Ṃᾄђҭᾄв ❤ .گروہ اُسطورہ هاے ابدے
500x500_1529590211850702.jpg

آن روزی که چشمانم

به دنیا باز شد سرنوشتم را

غمگین و بارانی رقم زده بودند.

و هر کجا پا میگذارم

نامم را باران صدا میزنند..!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تو جان منی
عاشقعاشق
تو جان منی
1053500x500_1525680989584783.jpg

تو باش

نه برای اینکه تنها نباشم

باش تا در دنیای تنهایی ام

تنها تو باشی

💞 💞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آوا
شادشاد
آوا
4f54df83472ccd452b974d8a014dd1e6.jpg

**

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•AYDA•
•AYDA•

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند!

هر دو ریشه دارند و برگ و بار می دهند.
هر دو بهارهای بسیار دارند
و زمستان های بسیارتر.
هر دو به نور محتاجند و هر دو
نفس می بخشند و زندگی.
و در کمین هر دویشان تبرهای بسیار است.

برای بریدن ها، برای شکستن ها،
برای قطع امید ها ...
اما هنر زن بودن ،
جوانه زدن های پی در پی است،
حتی وقتی شاخه هایت را شکستند،
حتی وقتی ساقه هایت را زدند،
حتی وقتی بی رحمی تبر، تنت را،
تنه ات را از ته برید...
تو اما ریشه ات را نگه دار،
دستهایت را به آسمان بلند کن
تو دوباره سبز خواهی شد...

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید