لحظه  بروز رسانی 
مریم
مهربونمهربون
مریم

یینه شدی تا که خدا در تو درخشید خورشیدترین حادثه ها در

یینه شدی تا که خدا در تو درخشید 

خورشیدترین حادثه ها در تو درخشید

بر دوست همان روز که با حنجره خون 

گفتی تو «بلی» کرب و بلا در تو درخشید

شد کرب و بلا کعبه تو، حجّ تو مقبول  

گفتی تو چو لبیّک، بلا در تو درخشید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مریم
مهربونمهربون
مریم

منزلگه عشاق دل آگاه حسین استبیراهه نرو ساده ترین راه حسین

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است

بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است

از مردم گمراه جهان راه مجویید

نزدیکترین راه به الله حسین است

عاشورای حسینی تسلیت باد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مریم
مهربونمهربون
مریم

تا دل ز غم تو گشت بی تاب حسیناین چشم تهی

تا دل ز غم تو گشت بی تاب حسین

این چشم تهی نگشت از آب حسین

عمری است نیازمند این درگاهم

یک لحظه گدای خویش دریاب! حسین

شهادت امام حسین (ع) تسلیت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مریم
مهربونمهربون
مریم

بعضی ها با عشق زندگی میکنن. بعضی هایم با زندگیشان عشق

بعضی ها با عشق زندگی میکنن....

بعضی هایم با زندگیشان عشق میکنن

اما وقتی عشق تو دنیای آدما نباشه.... 

یا آدما دارن فقط زندگی میکنن یا زندگی بیچارشون میکنه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مریم
مهربونمهربون
مریم

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘـــــــــــﻪ ﺍﻧﺪ : "ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ"ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳـــــﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـــﺪﻩ

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘـــــــــــﻪ ﺍﻧﺪ : "ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ"

ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳـــــﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـــﺪﻩ ﺍﻧﺪ

ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻧﮑــــــﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مریم
مهربونمهربون
مریم

وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم شیشه ها را نمی

وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم

شیشه ها را نمی شکنم

غــرورم را نمی شکنم

دلت را نمی شکنم

در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ،

این بغض لعنتی است 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مریم
مهربونمهربون
مریم

مــــرد رویاهامﮔـﻮشـِﺖُ ﺑـﻴـﺎﺭ :ﺑﮕـــﺬﺍﺭ ﻫــــﺮﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫـــﺪ ﺑﺸﻮﺩﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗــــی ﻛﻪ ﻣﻴﺨــــﻮ

مــــرد رویاهامﮔـﻮشـِﺖُ ﺑـﻴـﺎﺭ :

ﺑﮕـــﺬﺍﺭ ﻫــــﺮﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫـــﺪ ﺑﺸﻮﺩ

ﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗــــی ﻛﻪ ﻣﻴﺨــــﻮﺍﻫﺪ ، ﺑﻴﻔـــﺘﺪ

ﺍﺻﻼ ﺩﻧﻴـــﺎ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﻳــــﺰﺩ !

ﺗﺎ ﻭﻗﺘــــی ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣــــﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﻭ ﻫـــﺮﻡ ﻧﻔـــﺲ ﻫـــﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧــــﻪ ﺍﻡ ﻣﻴﺨــــﻮﺭﺩ

ﺧﻮﺷﺒﺨــــﺖ ﺗﺮﻳـــﻦ زﻥ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻨـــــﻢ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مریم
مهربونمهربون
مریم

ڪـــــاش صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید.! مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ اسمــتـــ

ڪـــــاش

 

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید...!

 

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

 

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مریم
مهربونمهربون
مریم

خداوندادقیق یادم نیست آخرین بار کی خود را پیدا کردم … اما

خداوندادقیق یادم نیست آخرین بار کی خود را پیدا کردم …
اما خوب یادم هست هرگاه که گم شدم، دستم در دست تو نبود … !

مشاهده همه ی 8 نظر