لحظه  بروز رسانی 
****
آروم و عادیآروم و عادی
****

***اول عشق بود  علاقه شدیدقلبی بعد شد عجق علاقه جدید


***اول عشق بود 
علاقه شدیدقلبی
بعد شد عجق
علاقه جدید قلبی!!
جدیدا بهش میگن عچق
علاقه چندم قلبی؟؟
خدایا بقیه ش باخودت...
{-15-}

مشاهده همه ی 6 نظر
مریم
بی‌حالبی‌حال
مریم

پسره پست گذاشته بود :دختری که دوست پسرشو تیغ میزنه

پسره پست گذاشته بود :دختری که دوست پسرشو تیغ میزنه دختر نیست ژیلته. یه دختر هم کامنت داده بود :پسری که میشه تیغش زد پسر نیس موی زائده! {-88-}

مشاهده همه ی 3 نظر
مریم
بی‌حالبی‌حال
مریم

مرد اونیه که وقتی باهاش قهرمیکنی ومیگی دیگه نمی

مرد اونیه که

وقتی باهاش قهرمیکنی ومیگی دیگه نمی خام صداتوبشنوم

یه ساعت دیگه اس بده وبگه؟میشه تلفنتوجواب بدی قول میدم حرف نزنم فقط میخام

صدای نفساتوگوش بدم!!!. . . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
مریم
بی‌حالبی‌حال
مریم

کشوری که اسم قبرستوناش پیشوند بهشــــــــــت رو یدک میکشه معلومه

کشوری که اسم قبرستوناش پیشوند بهشــــــــــت رو یدک میکشه معلومه که زندگی مردمش تا قبل مرگ جهنمـــــــه....

مشاهده همه ی 2 نظر
مریم
بی‌حالبی‌حال
مریم

مناجات یک پسر با خدا : خدایا این شادی رو از

مناجات یک پسر با خدا :

خدایا این شادی رو از من نگیر

همین طور مهسا و کیمیا و نازی!

مهشیدو که بگیری میمیرم

یه سیما هم هست پا نمیده, جورش کن

خدایا شکرت:)))

مشاهده همه ی 6 نظر
مریم
بی‌حالبی‌حال
مریم

همیــشه تو دلــت میگفــتی: این مــگه باچــند نــفر دوســته که همیــــشه

همیــشه تو دلــت میگفــتی:

این مــگه باچــند نــفر دوســته که همیــــشه آنلایــنه؟

یه جمــله همــیشه یادت باشــه:

همیــشه آنلایــن تــرین ها تنــــهاترینــــند

مشاهده همه ی 3 نظر
مریم
بی‌حالبی‌حال
مریم

ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧـــﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﮔﻔــــﺖ : ﺗﻨﻬــــــﺎﯾﯽ

ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧـــﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﮔﻔــــﺖ :
ﺗﻨﻬــــــﺎﯾﯽ ... ؟
! ﮔﻔﺘــــــــﻢ : ﻧﻪ ... ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺻــــــﺮﻩ ﺍﺳﺖ ... ﺑﻬﺘﺮﻩ
ﺗﺴﻠﯿـــــــﻢ بشی ﺑﺎﺑﺎ !! (((((:
.
.
.
.
.
.
.
. . . ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾــــﮕﻪ ... ﭼﻪ ﺑــــــﺎﺩ ﺧﻨﮑﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ
ﭘـــﺎﺭﮎ <img data-y=(" title=":((" />

مشاهده همه ی 3 نظر
مریم
بی‌حالبی‌حال
مریم

اﻭﻥ ﻭﻗﺘﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﯿﮑﻢ ۵ ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮﺩﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡﻫﺮ

اﻭﻥ ﻭﻗﺘﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﯿﮑﻢ ۵ ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮﺩﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺟﯿﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻪ ﺟﯿﺶ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺨﻮﻧﻢ!

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩﺷﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﮔﻔﺖ:

ﺩﺍﯾﯽ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺨﻮﻧﻢ

ﺩﺍﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﭼﯿﻪ ﮔﻔﺖﺑﺎﺷﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻓﻘﻂ ﺍﺭﻭﻡ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺨﻮﻥ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ!!


ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻤﺖ ﮐﻨﻪ ﺭﻓﺘﮕﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮﺵ ۱ ﺳﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪﺍﺩ!!

مشاهده همه ی 2 نظر