لحظه  بروز رسانی 
Seni çok özledim.
خوشتیپخوشتیپ
Seni çok özledim.

تا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که

تا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که در این دم نهفته است غافل خواهند بود. ضرب‌المثل چینی

دور هَـمـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Seni çok özledim.
خوشتیپخوشتیپ
Seni çok özledim.

به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم

به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم . آندره ژید

دور هَـمـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Seni çok özledim.
خوشتیپخوشتیپ
Seni çok özledim.

باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی

باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی که می بارند و کینه توزانی که خشک و بی نشانند . ارد بزرگ

دور هَـمـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید