افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

هی پسرررر....

خوب گوش کن...
اگه مردونگی به سبیل کلفته....بتول دختر همسایه از همه مرد تره هههه{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 26 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

هر وقت رفتید در یخچالو باز کردید دیدید چیزی توش نیست
حتما یه قلوپ اب بخورید که یخچال فک نکنه حالتونو گرفته...

کثافت دراز ! {-w58-}
سفید احمق مستطیلی{-w19-}{-w19-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 1 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

کادو نمیخوام، فقط آدم باش {-15-}

.
.
.
.
.
حرفی که بابام هر سال روز پدر بهم میگه{-w12-}
.
.
اما من هر سال براش کادو میگیرم، آسون تره {-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 2 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

نیوتن باید حتما سیب میخورد تو سرش تا به جاذبه پی میبرد


 این همه شاشید نفهمید اگه جاذبه نبود میپاشید روی سر و صورتش{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 2 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

لباسشویی خونه ما خیلی پیشرفتس
کار نداره چه رنگی بهش تحویل دادی

نگاه میکنه چه رنگی بهت میاد
همون رنگی رو بهت تحویل میده{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 8 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

تو خونه ما به گونه ای فرهنگ سازی شده که لیوانو برمیداری میری سر یخچال ، یخچالو وا میکنی 
پارچو درمیاری سر میکشی بعد لیوانو میبری میزاری سر جاش !{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 8 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

دختره میگه:تو خیابون داشتم با مامانم میرفتم
یهو یه پسره بهم گف:جووون بخووورمت{-w7-}
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مامانم برگشته بهش میگه:بهت نمیاد ازین گوها بخوری..{-141-}
الان موندم مامانم ریده به اون یا ریده به من !!{-15-}{-15-}{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 7 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

اصفهانيه به رفيقش ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ 5 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺪﯼ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﯼ ﺩﯾﮕﻪ؟
 
ﺭﻓﯿﻘﺶ ﯾﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ: 

ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻮ ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺳﻮﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ 3 ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻗﻔﻞ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺳﻮﻡ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺯﺭﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺑﺮﻭ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺳﻮﻡ ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ 3 ﺗﺎ ﺍﻃﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺴﺖ ﺍتاﻕ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﺍتاﻕ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﺍتاﻕ ﺳﻮﻣﻮ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻤﺪ ﻫﺴﺖ ﺩﺭﺷﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ. ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺳﻮﻡ 3 ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺴﺖ ﺁﺑﯽ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺁﺑﯿﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ، ﺗﻮﺵ ﯾﻪ ﻗﺮﺁﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻗﺮﺁﻥ قسم ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ! {-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 4 نظر