لحظه  بروز رسانی 
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

تا هیجده سالگی که مدرسه کوفتی نذاشت صبحا بخابیم،

تا هیجده سالگی که مدرسه کوفتی نذاشت صبحا بخابیم،

تا بیست و هشت سالگی استرس کار و پول دراوردن و اینده،
بعدش بچه دار میشیم و تا سی و پنج سالگی هم گریه بچه نمیزاره بخابیم،
تا پنجاه سالگی هم باید باید صبحا زود بیدار شیم بچمون رو بفرستیم مدرسه،
تا شصت و پنج سالگی هم که از درد بیماری نمیتونیم بخابیم،
بعدشم که میمیریم :/
شانس ما تا بیایم بخوابیم یکی میاد پیس پیس فاتحه میخونه میزنه به سنگ قبرمون بیدارمون میکنه{-15-}{-57-}{-57-}{-57-}

مشاهده همه ی 3 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

هی پسرررر. خوب گوش کن. اگه مردونگی به سبیل کلفته.بتول دختر

هی پسرررر....

خوب گوش کن...
اگه مردونگی به سبیل کلفته....بتول دختر همسایه از همه مرد تره هههه{-7-}{-7-}{-7-}

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 26 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

هر وقت رفتید در یخچالو باز کردید دیدید چیزی توش نیستحتما

هر وقت رفتید در یخچالو باز کردید دیدید چیزی توش نیست
حتما یه قلوپ اب بخورید که یخچال فک نکنه حالتونو گرفته...

کثافت دراز ! {-w58-}
سفید احمق مستطیلی{-w19-}{-w19-}{-7-}{-7-}

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 1 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

کادو نمیخوام، فقط آدم باش  .حرفی که بابام هر سال روز

کادو نمیخوام، فقط آدم باش {-15-}

.
.
.
.
.
حرفی که بابام هر سال روز پدر بهم میگه{-w12-}
.
.
اما من هر سال براش کادو میگیرم، آسون تره {-7-}{-7-}{-7-}

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 2 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

نیوتن باید حتما سیب میخورد تو سرش تا به جاذبه پی

نیوتن باید حتما سیب میخورد تو سرش تا به جاذبه پی میبرد


 این همه شاشید نفهمید اگه جاذبه نبود میپاشید روی سر و صورتش{-7-}{-7-}{-7-}

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 2 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

لباسشویی خونه ما خیلی پیشرفتسکار نداره چه رنگی بهش تحویل دادی

لباسشویی خونه ما خیلی پیشرفتس
کار نداره چه رنگی بهش تحویل دادی

نگاه میکنه چه رنگی بهت میاد
همون رنگی رو بهت تحویل میده{-7-}{-7-}{-7-}

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 8 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

بابا بزرگم آلزایمر داره رفتم بهش گفتم پول بده، داد

بابا بزرگم آلزایمر داره {-57-}

رفتم بهش گفتم پول بده، داد ...

باز رفتم گفتم پول بده 

گفت: همین الان دادم بهت، آلزایمر دارم اوسگول نیسم که {-15-}{-7-}{-7-}

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 5 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

تو خونه ما به گونه ای فرهنگ سازی شده که لیوانو

تو خونه ما به گونه ای فرهنگ سازی شده که لیوانو برمیداری میری سر یخچال ، یخچالو وا میکنی 
پارچو درمیاری سر میکشی بعد لیوانو میبری میزاری سر جاش !{-7-}{-7-}{-7-}

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 8 نظر
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^
عاشقعاشق
ℳѦℜ¥Ѧℳï..^_^

دختره میگه:تو خیابون داشتم با مامانم میرفتمیهو یه پسره بهم گف:جووون

دختره میگه:تو خیابون داشتم با مامانم میرفتم
یهو یه پسره بهم گف:جووون بخووورمت{-w7-}
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مامانم برگشته بهش میگه:بهت نمیاد ازین گوها بخوری..{-141-}
الان موندم مامانم ریده به اون یا ریده به من !!{-15-}{-15-}{-7-}{-7-}{-7-}

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 12 نظر