لحظه  بروز رسانی 
✔✔marzeyh
✔✔marzeyh

محاكمه كردن خود از محاكمه كردن دیگران

محاكمه كردن خود
از محاكمه كردن دیگران
خیلی مشكلتر است ..

اگر توانستی
در موردخودت قضاوت
درستی بكنی،،،،

معلوم می شود یك فرزانه ی
تمام عیاری

مشاهده همه ی 1 نظر
✔✔marzeyh
✔✔marzeyh

باسواد کسی است که بتواند از خوانده‌ ها و آموخته‌

باسواد کسی است که
بتواند از خوانده‌ ها و آموخته‌ های خود
تغییری در زندگی خود ایجاد کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✔✔marzeyh
✔✔marzeyh

خالق من "بهشتی" دارد. نزدیک، زیبا و بزرگ؛ و

خالق من "بهشتی" دارد...
نزدیک، زیبا و بزرگ؛
و "دوزخی" دارد...
به گمانم کوچک و بعید؛
و در پی دلیلیست که
ببخشد ما را ...❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✔✔marzeyh
✔✔marzeyh

خنده می بینی ولی از گریه ی دل غافلی

خنده می بینی ولی
از گریه ی دل غافلی ...
خانه ما از درون ابر است و
بیرون آفتاب ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✔✔marzeyh
✔✔marzeyh

خدا در دو جا به بندگان خود میخندد: یکی زمانی

خدا در دو جا به بندگان خود میخندد:
یکی زمانی که همه دست به دست هم
می دهند تا یکی را ذلیل کنند
و خدا نمی خواهد!
و زمانیکه همه دست به دست هم میدهند
تا کسی را عزیز کنند
و خدا نمی خواهد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✔✔marzeyh
✔✔marzeyh

"برای داشتن چشم زیبا، زیبایی های مردم را ببینید

"برای داشتن چشم زیبا،
زیبایی های مردم را ببینید
برای داشتن لب زیبا،
مهربانانه صحبت کنید
و برای داشتن اندام زیبا،
غذای خود را با فقرا تقسیم کنید."

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✔✔marzeyh
✔✔marzeyh

نه اینکه حرفی نباشد هست . خیلی هم

نه اینکه حرفی نباشد
هست ...
خیلی هم هست
اما ...
دلشکسته ها خوب میدانند
غم که به استخوان برسد
میشود سکوت ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید