لحظه  بروز رسانی 
ســــــــــروش
ســــــــــروش

از پوستم صدای تو می تراود بر پاهای تو راه

از پوستم صدای تو می تراود

بر پاهای تو راه می روم

با چشم تو شعر می نویسم

من که ام؟به جز تو

که در رگ و پوستم نهانی و

نام مرا به خود داده ای.

"شمس لنگرودی"
http://www.hammihan.com/users/status/original/HamMihan-20151020224524375671431937090.7406.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر