افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
ma]-[sa
خوشتیپخوشتیپ
ma]-[sa

اقای ذکریا رازی ، زحمت کشیدی این همه شب بیدار موندی چشات کور شد الکل کشف کردی .

خوب ابله یه دوشب بیدار میموندی مزشم شیرین میکردی دیگه :|

مشاهده همه ی 1 نظر
ma]-[sa
خوشتیپخوشتیپ
ma]-[sa

ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ ﺗﻨﺘﻪ
ﯾﻪ ﺭﺏ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ ﺑﻌﺪﺵ ﮔﻔﺖ
ﯾﻪ ﺗﺎﭖ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺳﻔﯿﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪ ﻃﻮﻟﺶ ﺩﺍﺩﯼ
ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻢ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﻓﺘﻢ ﻋﻮﺿﺶ ﮐﺮﺩﻡ...

مشاهده همه ی 2 نظر
ma]-[sa
خوشتیپخوشتیپ
ma]-[sa

ﮔﺮﮒ ﺑﺎﺵ ....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﮔﺮﮒ ﺑﺎﺵ

خداشاهده منم از ی جا خوندم گفتم حتما خوبه ب شمام گفتم ..

اصلا به من چه میخوای برو مرغ باش ..تخم بذار.

مشاهده همه ی 1 نظر
ma]-[sa
خوشتیپخوشتیپ
ma]-[sa
 لینک

اینستاگرام فالو کنید لطفااا{-29-}{-29-}{-29-}{-29-}{-29-}{-29-}{-29-}

مشاهده همه ی 6 نظر
ma]-[sa
خوشتیپخوشتیپ
ma]-[sa

zw44_red_feather_wallpapers_hd_2560x1440.jpg

کلبه دوســت
مشاهده همه ی 3 نظر