افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
mashoud
متعحبمتعحب
mashoud

به دنبال كسی نباشید كه شما را كامل كند كسی را بیابید كه شما را به طور كامل قبول كند.

مشاهده همه ی 7 نظر
mashoud
متعحبمتعحب
mashoud

به سلامتى خودم..
كه بود و نبودم..
واسه هيج كس ...
مهم نيست...

مشاهده همه ی 2 نظر
mashoud
متعحبمتعحب
mashoud

اینقدر خودت رو نگیر … !
اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن … !
وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد …
فکر نکن که فوق العاده ای !!!
شاید اون کم توقعه …

مشاهده همه ی 5 نظر
mashoud
متعحبمتعحب
mashoud

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ !!!....
۱ . ﺑﺒﻮﺳﯿﻢ
۲ . ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
۳ . ﺑﮑﺸﯿﻢ
۴ . ﺑﺰﻧﯿﻢ
۵ . ﺧﻔﻢ ﮐﻨﯽ
۶ . ﺩﻭﺳﺖ پسرت بوودم
۷ . ﺷﺎﻡ ﺩﻋﻮﺗﻢ ﮐﻨﯽ
۸ . ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪ
۹ . ﻓﺤﺸﻢ ﺑﺪﯼ
۱۰ . ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﯽ
۱۱ . ﺩﺳﺘﻤﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ
۱۲ . ﻧﺎﺯﻡ ﮐﻨﯽ
۱۳ . ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﻤﻮ ﺑﺒﻨﺪﯼ
۱۴ . ﻭﺍﺳﻢ ﻏﺬﺍ ﺑﭙﺰﯼ
۱۵ . ﭼﺎﻗﻮ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ
۱۶ . ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻬﻢ ﮐﻨﯽ
۱۷ . ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺑﺮﯼ ﺳﯿﻨﻤﺎ
۱۸ . ﻧﮕﺎﻡ ﮐﻨﯽ
۱۹ . ﺑﯿﺎﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ
۲۰ . ﻭﺍﺳﻢ ﮔﻞ ﺑﯿﺎﺭﯼ
۲۱ . ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﻢ ﺑﻮﺩﯼ
۲۲ . ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﻳﻢ ﺣﻤﻮﻡ
۲۳ . ﺷﻤﺎﺭﻣﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
۲۴ . ﻫﻤﺴﺎﯾﺖ ﺑﻮﺩﻡ
۲۵ . ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﻔﺮ
۲۶ . ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ
۲۷ . ﮔﺎﺯﻡ ﺑﮕﯿﺮﯼ
۲۹ . ﻓﺎﻣﯿﻠﺖ ﺑﻮﺩﻡ
۳۰ . ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ

مشاهده همه ی 6 نظر