افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
mashoud
متعحبمتعحب
mashoud

به دنبال كسی نباشید كه شما را كامل كند كسی را بیابید كه شما را به طور كامل قبول كند.

مشاهده همه ی 7 نظر
mashoud
متعحبمتعحب
mashoud

به سلامتى خودم..
كه بود و نبودم..
واسه هيج كس ...
مهم نيست...

مشاهده همه ی 2 نظر
mashoud
متعحبمتعحب
mashoud

اینقدر خودت رو نگیر … !
اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن … !
وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد …
فکر نکن که فوق العاده ای !!!
شاید اون کم توقعه …

مشاهده همه ی 5 نظر
mashoud
متعحبمتعحب
mashoud

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ !!!....
۱ . ﺑﺒﻮﺳﯿﻢ
۲ . ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
۳ . ﺑﮑﺸﯿﻢ
۴ . ﺑﺰﻧﯿﻢ
۵ . ﺧﻔﻢ ﮐﻨﯽ
۶ . ﺩﻭﺳﺖ پسرت بوودم
۷ . ﺷﺎﻡ ﺩﻋﻮﺗﻢ ﮐﻨﯽ
۸ . ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪ
۹ . ﻓﺤﺸﻢ ﺑﺪﯼ
۱۰ . ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﯽ
۱۱ . ﺩﺳﺘﻤﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ
۱۲ . ﻧﺎﺯﻡ ﮐﻨﯽ
۱۳ . ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﻤﻮ ﺑﺒﻨﺪﯼ
۱۴ . ﻭﺍﺳﻢ ﻏﺬﺍ ﺑﭙﺰﯼ
۱۵ . ﭼﺎﻗﻮ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ
۱۶ . ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻬﻢ ﮐﻨﯽ
۱۷ . ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺑﺮﯼ ﺳﯿﻨﻤﺎ
۱۸ . ﻧﮕﺎﻡ ﮐﻨﯽ
۱۹ . ﺑﯿﺎﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ
۲۰ . ﻭﺍﺳﻢ ﮔﻞ ﺑﯿﺎﺭﯼ
۲۱ . ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﻢ ﺑﻮﺩﯼ
۲۲ . ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﻳﻢ ﺣﻤﻮﻡ
۲۳ . ﺷﻤﺎﺭﻣﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
۲۴ . ﻫﻤﺴﺎﯾﺖ ﺑﻮﺩﻡ
۲۵ . ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﻔﺮ
۲۶ . ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ
۲۷ . ﮔﺎﺯﻡ ﺑﮕﯿﺮﯼ
۲۹ . ﻓﺎﻣﯿﻠﺖ ﺑﻮﺩﻡ
۳۰ . ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ

مشاهده همه ی 6 نظر