لحظه  بروز رسانی 
♥ ♥ شاهــ ـــبوف ♥ ♥
آروم و عادیآروم و عادی
♥ ♥ شاهــ ـــبوف ♥ ♥

دل. بی تو درون سینه ام میگندد غم از همه


دل.. بی تو درون سینه ام میگندد
 غم از همه سو راه مرا میبندد

امسال بهار بی تو یعنی پاییز
تقویم به گور پدرش میخندد

#عيد مبارك
{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 69 نظر
➌➓➓vahid❻
آروم و عادیآروم و عادی
➌➓➓vahid❻

خاصـــ.بيايـــد ياد بگيريـــمزيـــر عكســـاي دختـــر يا پســـري كه نمي شناسيـــم قربـــو

خاصـــ...
بيايـــد ياد بگيريـــم
زيـــر عكســـاي دختـــر يا پســـري كه نمي شناسيـــم قربـــون صدقه نريـــم و الكي تايپ نكنيـــم...
شايـــد يكي تو فالوئـــراش باشه
كه با ديدن اونا عذاب بكشـــه....

مشاهده همه ی 4 نظر
masi
آروم و عادیآروم و عادی
masi

آدمهای مهربان در مقابل خوبی های یک طرفه شان هرگز احساسآدمهای مهربان 
در مقابل خوبی های یک طرفه شان هرگز احساس حماقت نمیکنند
چون خوب بودن برای آنها عادت شده

آدم های مهربان 
از سر احتیاجشان مهربان نیستند
 آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند...
 آدمهای مهربان 
خود انتخاب کرده اند که نبینند، نشنوند و به روی خود نیاورند،
 نه اینکه نفهمند...

هزران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست  
سکوتشان را به پای  بی عیب بودن خود نگذارید...

هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید

چون گوشه قلب خدا زخمی میشود...


مشاهده همه ی 14 نظر
masi
آروم و عادیآروم و عادی
masi

ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ،
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ 
ﻭ . . . 
ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ . . . . . !

ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ به اندازه ی یه ﺫﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . . . 
ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ 
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . . . !

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻬﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ، 
ﻭ . . .
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . . . !

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ . . . 
ﻭ ...
ﻫﺮ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯾﻢ . . .
ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !


مشاهده همه ی 43 نظر
masi
آروم و عادیآروم و عادی
masi

گاهی لحظه های سکوت پر هیاهوترین دقایق زندگی هستند مملوگاهی لحظه های سکوت
پر هیاهوترین دقایق زندگی هستند
مملو از آنچه میخواهیم بگوییم
ولی نمی توانیم...


مشاهده همه ی 7 نظر
█▓▒░Ɲᗩℱℑֆ░▒▓█
آروم و عادیآروم و عادی
█▓▒░Ɲᗩℱℑֆ░▒▓█

((@masi_mesi)) I’m so blessed 2 have a friend like u%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif((@masi_mesi))%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3I’m so blessed 2 have a friend like u%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3

This comes with many

%E2%98%86%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E2%Loving thoughts & warm wishes I send 2 u%E2%98%86%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E2%

May ur day be filled with laughter

قلبOn this ur special day & may the finest thingsقلب

In life always come Ur way…

%E2%98%86%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E2%happy birthday darling%E2%98%86%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E2%<img src=اینــــــَم کادوت<img src=

هرچند دیــر ولی تبلبدت مبارک عشقولـــــــــی


http://www.8pic.ir/images/83117213547852568562.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
masi
آروم و عادیآروم و عادی
masi

زن حسش  راباموهایش نشان میدهد حالش خوب باشدموهایش رارهامیکند غمگینزن حسش  راباموهایش نشان میدهد

حالش خوب باشدموهایش رارهامیکند

غمگین که باشدبا کش دارش میزند

باحوصله که باشد ميبافد ومیاراید

عصبانی که باشدجمعش میکند

دلش که بشکند
اولین چیزی که اضافیست موهایش هستند
مشاهده همه ی 13 نظر