لحظه  بروز رسانی 
masiha
آروم و عادیآروم و عادی
masiha

سلام دوستان. کسی هست که رشته ی هنرستانیش سینما یا عکاسی

سلام دوستان.
کسی هست که رشته ی هنرستانیش سینما یا عکاسی باشه؟یا اطلاعات کافی در موردش داشته باشه؟
میشه لطفا یه کم درمورد این رشته هاتوضیح بدید؟
واینکه چه بازار کاری در ایران داره؟
ممنون!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masiha
آروم و عادیآروم و عادی
masiha

سلام دوستان. کسی هست که رشته ی هنرستانیش سینما یا عکاسی

سلام دوستان.
کسی هست که رشته ی هنرستانیش سینما یا عکاسی باشه؟یا اطلاعات کافی در موردش داشته باشه؟
میشه لطفا یه کم درمورد این رشته هاتوضیح بدید؟
واینکه چه بازار کاری در ایران داره؟
ممنون!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masiha
آروم و عادیآروم و عادی
masiha

سلام دوستان. کسی هست که رشته ی هنرستانیش سینما یا عکاسی

سلام دوستان.
کسی هست که رشته ی هنرستانیش سینما یا عکاسی باشه؟یا اطلاعات کافی در موردش داشته باشه؟
میشه لطفا یه کم درمورد این رشته هاتوضیح بدید؟
واینکه چه بازار کاری در ایران داره؟
ممنون!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masiha
آروم و عادیآروم و عادی
masiha

سلام دوستان. کسی هست که رشته ی هنرستانیش سینما یا عکاسی

سلام دوستان.
کسی هست که رشته ی هنرستانیش سینما یا عکاسی باشه؟یا اطلاعات کافی در موردش داشته باشه؟
میشه لطفا یه کم درمورد این رشته هاتوضیح بدید؟
واینکه چه بازار کاری در ایران داره؟
ممنون!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ŕ♡YΛ
لوسلوس
Ŕ♡YΛ

بعضی ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺖ

بعضی ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ
ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﺑﺪﻭﻧﻦ
ﺩﺭ ﺯﺑــــﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠــــﻴﺴﻲ، ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ :
” FriEND ” ﺩﻭﺳـﺖ
” Boy friEND ” ﺩﻭﺳـﺖ ﭘﺴـﺮ
” Girl friEND ” ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ
” Best FriEND ” ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺖ
ﻫﻤﮕﻲ ﺳـﻪ ﺣـﺮﻑ <<END>> ﺑﻤﻌﻨﺎﻱ “ﺧﺎﺗــﻤﻪ ” ﺭﺍ
ﺑــﻬﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧــــﺪ .
ﺍﻣﺎ ﮐﻠـﻤﻪ FamILY ” ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ” ﺳﻪ ﺣﺮﻑ :
“ILY” ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﻪ ﻫــــﻤﺎﻥ ﻣﺨــــﻔﻒ
” I Love You ”
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭ ﺟـﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﻴــﺪ :
F A M I L Y =
ﻣﺨﻔﻒ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ
F ather
A nd
M other
I
Love
Y ou
ﻗﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

مشاهده همه ی 14 نظر
SaRa_M
قاطیقاطی
SaRa_M

گور کن. باتوام.!! گوش کن؛ صدای کلنگت گوش می خراشد.گوش کن

گور کن...

باتوام...!!

گوش کن؛ صدای کلنگت گوش می خراشد...گوش کن ؛ 

مرتضی ما خوش صدا بود...

برای تن نحیفش قبر را وسیع بکن... همراه این تن تنها و خسته , دلهای میلیونها جوان ایرانی ,  خاک می شود...

مشاهده همه ی 5 نظر