لحظه  بروز رسانی 
masoud
خوشحالخوشحال
masoud

بزرگ ترین افتخار پرسپولیس تو 9 سال گذشته اینه که

بزرگ ترین افتخار پرسپولیس تو 9 سال گذشته اینه کهیک بار نزدیک بود قهرمان بشه....

مشاهده همه ی 8 نظر
masoud
خوشحالخوشحال
masoud

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪﺵ ﮔﻔﺘﻢ : ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﻮﻥ

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪﺵ
ﮔﻔﺘﻢ : ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﻮﻥ
ﺑﻌﺪ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :
.
.
.
.
.
.
.
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺟﺪﻭ ﺁﺑﺎﺩﺕ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮﺍ ﺍﮔﻪ ﻋﻘﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﺳﻪ !!!!
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺷﺖ روانی..بی فرهنگ:|

مشاهده همه ی 3 نظر
masoud
خوشحالخوشحال
masoud

رفته بودم یه جایی مهمونی اسم وای فای شون "رضا،


رفته بودم یه جایی مهمونی اسم وای فای شون "رضا، جواد و

نسترن" بود، قشنگ معلومه سر ارث و میراث به جون هم میفتن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
 لینک

1439471196580774.jpg


فرهـــنگ مـــا
مشاهده همه ی 17 نظر
masoud
خوشحالخوشحال
masoud

01078355.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر