لحظه  بروز رسانی 
خـــــــدا کند که بخــواهــد...
عاشقعاشق
خـــــــدا کند که بخــواهــد...

دو چیز شما را معرفی میکند صبر و بردباریتان هنگامی

دو چیز شما را معرفی میکند صبر و بردباریتان هنگامی که هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان هنگامی که همه چیز دارید! (امام علی (ع

دو چیز شما را معرفی میکند

صبر و بردباریتان هنگامی که هیچ چیز ندارید
و نحوه رفتارتان هنگامی که همه چیز دارید!
(امام علی (ع
....……………………………………………
Two things define you:
your patience when you have nothings & 
your attitude when you have everything!
Imam Ali(a.s)

مشاهده همه ی 2 نظر