لحظه  بروز رسانی 
عمو سید
شادشاد
عمو سید

یکی در باغ رفت، دزدی را دید با پشتوارهٔ پیاز. گفت؛

یکی در باغ رفت، دزدی را دید با پشتوارهٔ پیاز. گفت؛

یکی در باغ رفت، دزدی را دید با پشتوارهٔ پیاز. گفت؛ اینجا چه‌ میکنی؟ گفت؛ میگذشتم که بادی مرا در باغ انداخت. گفت؛ چرا پیاز برکندی؟ گفت؛باد مرا می ربود، دست به بوته‌ها انداختم، پیازها کنده شد. گفت؛ پس که پیازها را در پشتواره بست؟ گفت؛ ‌والله من نیز به همین فکر بودم که آمدی.

👤عبید زاکانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عمو سید
شادشاد
عمو سید

نماز روزهای یکشنبه ماه ذی‌قعده ‌‌ ‌ 💠 «روزهای

نماز روزهای یکشنبه ماه ذی‌قعده ‌‌ ‌ 💠 «روزهای

نماز روزهای یکشنبه ماه ذی‌قعده ‌‌

💠 «روزهای یکشنبه‌ی ماه ذی‌قعده ایّام توبه و انابه است و عملی دارد که مرحوم عارف بزرگوار حاج میرزا جواد آقای ملکی در المراقبات نقل میکند از رسول مکرّم اسلام که خطاب به اصحاب خود فرمود: کدامِ از شماها مایلید توبه کنید؟ ‌
🔹همه گفتند ما میخواهیم توبه کنیم -ظاهراً ماه ذی‌قعده بوده است- طبق این نقل و این روایت حضرت فرمودند که در روزهای یکشنبه‌ی این ماه این نماز را -یک نمازی با یک خصوصیّتی در مراقبات ایشان ذکر میکنند- انجام بدهید. ‌

غرض، ایّام در ماه ذی‌قعده که اوّل ماه‌های حرام است در این سه ماه متوالی، ایّام و لیالی مبارک و متبرّکی است، پر از برکات است؛ باید از اینها استفاده کرد.»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عمو سید
شادشاد
عمو سید

وقتی از قرارداد با توتال فقط یک عکس باقی مانده است

وقتی از قرارداد با توتال فقط یک عکس باقی مانده است

وقتی از قرارداد با توتال فقط یک عکس باقی مانده است

مشاهده همه ی 2 نظر
عمو سید
شادشاد
عمو سید

هرکه با زهراست احساس سخاوت می کند مور این وادی

هرکه با زهراست احساس سخاوت می کند مور این وادی

هرکه با زهراست احساس سخاوت می کند
مور این وادی سلیمان را ضیافت می کند

دست پخت فاطمه نان است و
نانش جذبه است
هرکه شد یکبار سائل کم کم عادت می کند
رشته ای از چادرش هم دست ما باشد بس است
رشته ای از چادرش؟!...آری... شفاعت می کند....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عمو سید
شادشاد
عمو سید

قیمت این لحظه چند ؟! 🔹پیکر مطهر شهید

قیمت این لحظه چند ؟! 🔹پیکر مطهر شهید

قیمت این لحظه چند ؟!

🔹پیکر مطهر شهید مدافع حرم سعید کمالی در آغوش دردانه‌اش

مشاهده همه ی 4 نظر
بهنام
بهنام

#حدیث امام على عليه السلام:امام على عليه السلام:

دوبهم زنی و سخن چينى را دروغ شمار، نادرست باشد يا درست
أكذِبِ السِّعايَةَ و النَّميمَةَ، باطِلَةً كانَت أو صَحيحَةً

غررالحكم حدیث 2442

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عمو سید
شادشاد
عمو سید

نماز روزهای یکشنبه ماه ذی‌قعده ‌‌ ‌ 💠 «روزهای

نماز روزهای یکشنبه ماه ذی‌قعده ‌‌ ‌ 💠 «روزهای

نماز روزهای یکشنبه ماه ذی‌قعده ‌‌

💠 «روزهای یکشنبه‌ی ماه ذی‌قعده ایّام توبه و انابه است و عملی دارد که مرحوم عارف بزرگوار حاج میرزا جواد آقای ملکی در المراقبات نقل میکند از رسول مکرّم اسلام که خطاب به اصحاب خود فرمود: کدامِ از شماها مایلید توبه کنید؟ ‌
🔹همه گفتند ما میخواهیم توبه کنیم -ظاهراً ماه ذی‌قعده بوده است- طبق این نقل و این روایت حضرت فرمودند که در روزهای یکشنبه‌ی این ماه این نماز را -یک نمازی با یک خصوصیّتی در مراقبات ایشان ذکر میکنند- انجام بدهید. ‌

غرض، ایّام در ماه ذی‌قعده که اوّل ماه‌های حرام است در این سه ماه متوالی، ایّام و لیالی مبارک و متبرّکی است، پر از برکات است؛ باید از اینها استفاده کرد.»
‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید