لحظه  بروز رسانی 
™°◦. ۩˚♥˚ʍǟֆʊօɖ˚♥˚۩°◦. ™
™°◦. ۩˚♥˚ʍǟֆʊօɖ˚♥˚۩°◦. ™
پست شماره 307210380 از ™°◦. ۩˚♥˚ʍǟֆʊօɖ˚♥˚۩°◦. ™

...

مشاهده همه ی 1 نظر
™°◦. ۩˚♥˚ʍǟֆʊօɖ˚♥˚۩°◦. ™
™°◦. ۩˚♥˚ʍǟֆʊօɖ˚♥˚۩°◦. ™

بــنـد دلــــــم کـه پــاره مـــی شــود دلـــم بــهـانـه ات را مــی گـــیـرد هــر

بــنـد دلــــــم کـه پــاره مـــی شــود
دلـــم بــهـانـه ات را مــی گـــیـرد
هــر چــه مـــی کشم هــم از ســر ایــن بــنـد دلـــم هـــسـت
بــه نــبـودنــت اعــتـراض نـمــی کــنـم
بــنـد دلــــم را خــواب هــایــی پــاره مــی کــنـند
که بــهـانـه ات را به دلـــم مــی انــدازد
بــاور کــن بــه نــبـودنـت اعــتـراضـی نــدارم . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
™°◦. ۩˚♥˚ʍǟֆʊօɖ˚♥˚۩°◦. ™
™°◦. ۩˚♥˚ʍǟֆʊօɖ˚♥˚۩°◦. ™

رفــــت؟بسلامت.من خدا نيستم بگويم صد باراگرتوبه شکستي بازآي.آنکه رفت، به حرمت

رفــــت؟بسلامت.من خدا نيستم بگويم صد باراگرتوبه شکستي بازآي.آنکه رفت، به حرمت

رفــــت؟

بسلامت.

من خدا نيستم بگويم صد باراگرتوبه شکستي بازآي.

آنکه رفت، به حرمت آنچه با خود برد حق بازگشت ندارد.

رفتنش مردانه نبود.

لااقل مرد باشدبرنگردد.

خط زدن برمن پايان من نيست، آغازبي لياقتي اوست!بعضی زخمها هست که هر روز صبح، باید پانسمانش را باز کنی وروش نمک بپاشی!

تا یادت نرود... دیگر، سراغ بعضی آدما نبــاید رفت!!

مشاهده همه ی 2 نظر
™°◦. ۩˚♥˚ʍǟֆʊօɖ˚♥˚۩°◦. ™
™°◦. ۩˚♥˚ʍǟֆʊօɖ˚♥˚۩°◦. ™

هیچوقت برنگرد.میدانی؟وقتی قبل از برگشتن فعل رفتنی در کار باشد،محبت خراب

هیچوقت برنگرد.میدانی؟وقتی قبل از برگشتن فعل رفتنی در کار باشد،محبت خراب

هیچوقت برنگرد...

میدانی؟

وقتی قبل از برگشتن فعل رفتنی در کار باشد،

محبت خراب می شود،

محبت ویران می شود،

محبت هیچ می شود،

باور کن یا برو یا بمان...

اما اگر رفتی، هیچوقت برنگرد...

هیچوقت

به زخم هایم می نگری؟

درد ندارد دیگر روزی که رفتی مرگ تمام دردهایم را با خودش برد مرده ها درد نمی کشند...!

از تو خواهشی دارم برنگرد دیگر زنده ام نکن...!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
™°◦. ۩˚♥˚ʍǟֆʊօɖ˚♥˚۩°◦. ™
™°◦. ۩˚♥˚ʍǟֆʊօɖ˚♥˚۩°◦. ™

دِلـَـــــمــ ؛ گـ ـاهے میــگیـــ ـرَد. ! گـ ـاهے میــ ـسوزَد ! و حَتے

دِلـَـــــمــ ؛ گـ ـاهے میــگیـــ ـرَد. ! گـ ـاهے میــ ـسوزَد ! و حَتے

دِلـَـــــمــ ؛
 گـ ـاهے میــگیـــ ـرَد........ !
 گـ ـاهے میــ ـسوزَد !
 و حَتے گــ ـاهے ،
گــ ـاهے 
نـَ ـه خِیــلے وَقتـــ هـ ـا میـــ ـشِکَند !
 امــ ـا هَنـــــ ـوز مے تَپـــَـ ـد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید