لحظه  بروز رسانی 
مطالب جالب!
مطالب جالب!

افراد متأهل این تست طلاق را حتماً انجام دهید زوجی

افراد متأهل این تست طلاق را حتماً انجام دهید 
 زوجی

افراد متأهل این تست طلاق را حتماً انجام دهید
زوجی در کوچه بن‌بست عامل اصلی بن‌بست زوجین در زندگی مشترک فقدان درک متقابل، احساس علاقه و صمیمیت نسبت به یکدیگر است. این وضعیت زمانی ایجاد می‌شود که:
1. تناسبی بین ویژگی‌های شخصیتی زوجین با یکدیگر وجود نداشته باشد، به‌گونه‌ای که آنها نتوانند با یکدیگر تعامل‌های سازنده و توأم با همدلی و تشریک مساعی در زندگی مشترک داشته باشند.
2. زوجین از مهارت‌های کافی در درک عواطف و نیازهای یکدیگر برخوردار نباشند و روابط آنها همراه با تعارض‌های فزاینده و غیرقابل حل و کاهش باشد.
3. نگرش‌ها و ارزش‌های آنان با یکدیگر متفاوت و ناسازگار باشد و نتوانسته باشند در جریان زندگی مشترک خود به نگرش‌ها و باورهای مشترک و سازگار دست یابند.
4. زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آنان با هم به‌گونه‌ای متفاوت و متضاد باشد که بر روابط و برداشت‌های آنان نسبت به یکدیگر اثر مخرب بگذارد.
در آستانه فروپاشی! پرسشنامه زیر توانایی شما را برای مشخص كردن نشانه‌های هشداردهنده طلاق نشان می‌دهد. در هر مورد كه فكر می‌كنید علت فروپاشی ازدواج است، جواب «درست» را علامت بزنید و هر مورد را كه فكر می‌كنید علت مهمی نیست، با علامت زدن جواب «‌غلط» ‌ مشخص كنید.
1 . تفاوت سنی بیش از 10 سال بین زن و شوهر. درست /غلط
2 . زمینه‌های متفاوت مذهبی. درست /غلط
3 . داشتن سابقه آشنایی زیاد قبل از ازدواج . درست/ غلط
4 . سطح تحصیلات بالا در زن و شوهر . درست/ غلط
5 . وابستگی زیاد زن یا شوهر به پدر و مادر خود . درست/ غلط
6 . سطح طبقاتی متفاوت از لحاظ اقتصادی یا فرهنگی یا هر دو. درست/ غلط
7 . ازدواج در وضعیتی كه زن و شوهر هر دو كمتر از 21 سال دارند. درست /غلط
8 . نداشتن درآمد كافی برای اداره خانواده. درست /غلط
9 . تمایل شوهر به اینكه فرد اول خانواده باشد. درست/ غلط
10 . اینكه یكی از طرفین علاقه‌ای به فرزند نداشته باشد. درست/ غلط
به هر پاسخ‌تان كه با پاسخ‌های زیر می‌خواند، یك امتیاز بدهید. 1. غلط 2. غلط 3. غلط 4. غلط 5. غلط 6. درست 7. درست 8. درست 9. غلط 10. درست
برای هر جواب « غلط » به خود یك امتیاز بدهید . اغلب اشخاص به سه یا چهار سوال به درستی جواب می‌دهند. اگر بیش از 6 امتیاز به دست آوردید، بدانید كه درباره بروز بحران اطلاعاتی بیش از حد متوسط مردم دارید.
1 . غلط. در 3 بررسی مستقل ، ال. ترمن ، ای.  برجس، و ال. كاترل ، كه هر سه روانشناس هستند، به این نتیجه رسیدند كه حتی اگر تفاوت سنی میان زن و شوهر خیلی بیش از حد متوسط باشد، این مانع خوشبختی نمی‌شود، بنابراین آنقدرها روی طلاق تاثیر نمی‌گذارد و احتمال آن را افزایش نمی‌دهد.
2 . غلط . بررسی‌های اج و لاك، ایندو روانشناس، نشان داد كه داشتن ادیان متفاوت عامل مهمی برای طلاق محسوب نمی‌شود. ظاهرا اگر باورهای دینی با هم تفاوت‌های اصولی داشته باشند، اصولا ازدواج صورت نمی‌گیرد.
3 . غلط. در جریان یك بررسی كه روی 500 زوج انجام شد، معلوم شد كسانی كه قبل از ازدواج با هم آشنا و نامزد بوده‌اند نیاز كمتری به تطبیق دادن ازدواج خود دارند.
4 . غلط . اشخاصی كه تحصیلات سطح بالا دارند، اغلب ازدواج بهتری دارند و نسبت به دیگران كه سواد كمتری برخوردارند كمتر كارشان به طلاق می‌كشد.
5 . غلط . بر خلاف فرضیه‌های رایج، مشخص شده است كه اگر افراد در دوران تجرد با پدر و مادرشان رابطه نزدیك داشته باشند، میزان طلاق كاهش می‌یابد.
6 . درست. پژوهش‌های گسترده تر من  در دانشگاه استنفورد و كینزی در ایندیانا درباره مسائل جنسی نشان داد كه اگر تفاوت طبقاتی زیادی بین زوجین وجود داشته باشد درصد طلاق بالا می‌رود.
7 . درست. بخش اعظم طلاق‌ها، یعنی بیش از 50 درصد آن، میان زن‌ها و شوهرهای زیر 21 سال صورت می‌گیرد. میزان طلاق در این گروه سنی 6 برابر میزان طلاق در زوج‌های بالای 31 سال است.
8 . درست. یافته‌های مستمر نشان می‌دهد كه اقتصاد خانوادگی ضعیف یكی از علل اصلی طلاق است.
9 . غلط. مدارك و شواهد فراوانی در دست است كه نشان می‌دهد اگر شوهر سلطه‌جو نباشد یا در نهایت اندكی سلطه جوتر از زن باشد، میزان طلاق كاهش می‌یابد.
10. درست. نشانه‌های قابل ملاحظه‌ای در دست است كه نشان می‌دهد اختلاف نظر میان زوج‌ها درباره داشتن فرزند منجر به منازعات زناشویی می‌شود. عجیب است كه اغلب زوج‌ها قبل از ازدواج در این خصوص با هم به توافق نمی‌رسند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مطالب جالب!
مطالب جالب!

افراد متأهل این تست طلاق را حتماً انجام دهید زوجی

افراد متأهل این تست طلاق را حتماً انجام دهید 
 زوجی

افراد متأهل این تست طلاق را حتماً انجام دهید
زوجی در کوچه بن‌بست عامل اصلی بن‌بست زوجین در زندگی مشترک فقدان درک متقابل، احساس علاقه و صمیمیت نسبت به یکدیگر است. این وضعیت زمانی ایجاد می‌شود که:
1. تناسبی بین ویژگی‌های شخصیتی زوجین با یکدیگر وجود نداشته باشد، به‌گونه‌ای که آنها نتوانند با یکدیگر تعامل‌های سازنده و توأم با همدلی و تشریک مساعی در زندگی مشترک داشته باشند.
2. زوجین از مهارت‌های کافی در درک عواطف و نیازهای یکدیگر برخوردار نباشند و روابط آنها همراه با تعارض‌های فزاینده و غیرقابل حل و کاهش باشد.
3. نگرش‌ها و ارزش‌های آنان با یکدیگر متفاوت و ناسازگار باشد و نتوانسته باشند در جریان زندگی مشترک خود به نگرش‌ها و باورهای مشترک و سازگار دست یابند.
4. زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آنان با هم به‌گونه‌ای متفاوت و متضاد باشد که بر روابط و برداشت‌های آنان نسبت به یکدیگر اثر مخرب بگذارد.
در آستانه فروپاشی! پرسشنامه زیر توانایی شما را برای مشخص كردن نشانه‌های هشداردهنده طلاق نشان می‌دهد. در هر مورد كه فكر می‌كنید علت فروپاشی ازدواج است، جواب «درست» را علامت بزنید و هر مورد را كه فكر می‌كنید علت مهمی نیست، با علامت زدن جواب «‌غلط» ‌ مشخص كنید.
1 . تفاوت سنی بیش از 10 سال بین زن و شوهر. درست /غلط
2 . زمینه‌های متفاوت مذهبی. درست /غلط
3 . داشتن سابقه آشنایی زیاد قبل از ازدواج . درست/ غلط
4 . سطح تحصیلات بالا در زن و شوهر . درست/ غلط
5 . وابستگی زیاد زن یا شوهر به پدر و مادر خود . درست/ غلط
6 . سطح طبقاتی متفاوت از لحاظ اقتصادی یا فرهنگی یا هر دو. درست/ غلط
7 . ازدواج در وضعیتی كه زن و شوهر هر دو كمتر از 21 سال دارند. درست /غلط
8 . نداشتن درآمد كافی برای اداره خانواده. درست /غلط
9 . تمایل شوهر به اینكه فرد اول خانواده باشد. درست/ غلط
10 . اینكه یكی از طرفین علاقه‌ای به فرزند نداشته باشد. درست/ غلط
به هر پاسخ‌تان كه با پاسخ‌های زیر می‌خواند، یك امتیاز بدهید. 1. غلط 2. غلط 3. غلط 4. غلط 5. غلط 6. درست 7. درست 8. درست 9. غلط 10. درست
برای هر جواب « غلط » به خود یك امتیاز بدهید . اغلب اشخاص به سه یا چهار سوال به درستی جواب می‌دهند. اگر بیش از 6 امتیاز به دست آوردید، بدانید كه درباره بروز بحران اطلاعاتی بیش از حد متوسط مردم دارید.
1 . غلط. در 3 بررسی مستقل ، ال. ترمن ، ای.  برجس، و ال. كاترل ، كه هر سه روانشناس هستند، به این نتیجه رسیدند كه حتی اگر تفاوت سنی میان زن و شوهر خیلی بیش از حد متوسط باشد، این مانع خوشبختی نمی‌شود، بنابراین آنقدرها روی طلاق تاثیر نمی‌گذارد و احتمال آن را افزایش نمی‌دهد.
2 . غلط . بررسی‌های اج و لاك، ایندو روانشناس، نشان داد كه داشتن ادیان متفاوت عامل مهمی برای طلاق محسوب نمی‌شود. ظاهرا اگر باورهای دینی با هم تفاوت‌های اصولی داشته باشند، اصولا ازدواج صورت نمی‌گیرد.
3 . غلط. در جریان یك بررسی كه روی 500 زوج انجام شد، معلوم شد كسانی كه قبل از ازدواج با هم آشنا و نامزد بوده‌اند نیاز كمتری به تطبیق دادن ازدواج خود دارند.
4 . غلط . اشخاصی كه تحصیلات سطح بالا دارند، اغلب ازدواج بهتری دارند و نسبت به دیگران كه سواد كمتری برخوردارند كمتر كارشان به طلاق می‌كشد.
5 . غلط . بر خلاف فرضیه‌های رایج، مشخص شده است كه اگر افراد در دوران تجرد با پدر و مادرشان رابطه نزدیك داشته باشند، میزان طلاق كاهش می‌یابد.
6 . درست. پژوهش‌های گسترده تر من  در دانشگاه استنفورد و كینزی در ایندیانا درباره مسائل جنسی نشان داد كه اگر تفاوت طبقاتی زیادی بین زوجین وجود داشته باشد درصد طلاق بالا می‌رود.
7 . درست. بخش اعظم طلاق‌ها، یعنی بیش از 50 درصد آن، میان زن‌ها و شوهرهای زیر 21 سال صورت می‌گیرد. میزان طلاق در این گروه سنی 6 برابر میزان طلاق در زوج‌های بالای 31 سال است.
8 . درست. یافته‌های مستمر نشان می‌دهد كه اقتصاد خانوادگی ضعیف یكی از علل اصلی طلاق است.
9 . غلط. مدارك و شواهد فراوانی در دست است كه نشان می‌دهد اگر شوهر سلطه‌جو نباشد یا در نهایت اندكی سلطه جوتر از زن باشد، میزان طلاق كاهش می‌یابد.
10. درست. نشانه‌های قابل ملاحظه‌ای در دست است كه نشان می‌دهد اختلاف نظر میان زوج‌ها درباره داشتن فرزند منجر به منازعات زناشویی می‌شود. عجیب است كه اغلب زوج‌ها قبل از ازدواج در این خصوص با هم به توافق نمی‌رسند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مطالب جالب!
مطالب جالب!

تلاوت این سوره ها از قران چه تأثیری در زندگی ما

تلاوت این سوره ها از قران چه تأثیری در زندگی ما

تلاوت این سوره ها از قران چه تأثیری در زندگی ما دارند؟
قرآن کریم کتابی است که می‌تواند ظلمت‌های جهل و مشکلات انسان‌ها را رفع کند و بهترین راه استفاده از این کتاب هدایت، خواندن و تدبّر و تفکّر در آیات آن است، به همین ‌خاطر، خداوند متعال فرمود:‌ «فَاقْرَۆُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن‏ [مزّمل/20]  هر مقدار كه مى‏‌توانید از قرآن بخوانید» و همچنین فرمود:‌ «أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن‏ [محمد/24] آیا در قرآن نمى‏‌اندیشند؟»
خواندن قرآن؛ عبادت است و سبب جلای دلها و رفع فراموشی و بلغم:
پیامبر اکرم (صلی‌ الله علیه و آله) فرمود: «أَفْضَلُ عِبادَةِ اُمََّتی قِرَاءَةُ القُرآنِ [1] برترین عبادت امت من خواندن قرآن است».
و فرمود:‌ «إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ لَتَصْدَأُ كَمَا یَصْدَأُ الْحَدِیدُ وَ إِنَّ جَلَاءَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآن [2]  همانا این دل‌ها زنگار می‌گیرد؛ همانطورى كه آهن زنگار می‌گیرد و همانا جلاى دل‌ها (از این زنگار)؛ خواندن قرآن است».
و امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «السِّوَاكُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مَقْطَعَةٌ لِلْبَلْغَمِ [3] مسواك زدن و خواندن قرآن بلغم را می‌برند».
و در روایتی دیگر می‌فرماید: «ثَلَاثَةٌ یُذْهِبْنَ النِّسْیَانَ وَ یُحْدِثْنَ الذُّكْرَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ السِّوَاكُ وَ الصِّیَام [4] سه چیز فراموشى را می‌برند و یاد می‌آورند، خواندن قرآن، مسواك زدن و روزه».
تفاوت قرائت قرآن با تلاوت قرآن هر تلاوتی، قرائت هست ولی هر قرائتی، تلاوت نیست؛‌ با این توضیح که:‌ قرائت قرآن، تنها؛ خواندن قرآن است اما تلاوت قرآن، شمرده خواندن قرآن است به همراه تدبّر و اندیشه در معنای آن و عمل به احکام آن و امید به وعده‌ها و هراس از تهدیدها و عبرت از داستان‌های قرآن. [5]
تأثیری که تلاوت قرآن دارد این است که سبب نورانیت معنوی و خیر و برکت خانه و  می‌شود، چنانکه رسول اکرم (صلی‌ الله علیه و آله) فرمودند:‌ «خانه‏‌هاى خود را با تلاوت قرآن، نورانی كنید… زیرا كه هرگاه در خانه، بسیار تلاوت قرآن شد، خیر و بركتش زیاد می‌شود، و اهل آن به ‌وسعت می‌رسند، و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد چنانکه ستارگان آسمان براى اهل زمین می‌درخشند».[6]
سبب همراهی ملائکه و دوری شیاطین روایات ذكر شده، به صورت عمومی فضیلت خواندن قرآن را بیان می‌فرمایند،‌ اما روایاتی هم داریم که به صورت خصوصی،‌ فضیلت سوره‌ها را بیان می‌فرمایند که دانستن آن‌ها تشویق بیشتری برای خواندن این کتاب انسان‌ساز و استفاده از آن است و به این مناسبت،‌ بعضی از این سوره‌ها، معرفی می‌شود:
– سوره‌ی قدر: امام صادق (علیه‌السلام): «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً عِنْدَ مَنَامِهِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَحَدَ عَشَرَ مَلَكاً یَحْفَظُونَهُ مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ حَتَّى یُصْبِح [7]  هر كه سوره إِنَّا أَنْزَلْناهُ را یازده بار در وقت خواب خود بخواند خدا به او یازده فرشته می‌گمارد كه او را تا صبح از شر هر شیطان رجیمى نگهدارند».
– سوره‌ی انعام: امام صادق (علیه‌السلام): «تمام سوره انعام در یك مرتبه نازل شد و هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه كردند تا آنكه بر محمد (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) فرود آمد، پس آن را بزرگ و گرامى بدارید، چرا كه اسم خداوند در هفتاد جاى این سوره آمده است و اگر مردم مى‏‌دانستند كه چه‌‏ها در آن نهفته شده است، هرگز (تلاوت) آن را ترك نمی‌كردند».[8]
– سوره‌ی لقمان: امام محمد باقر (علیه السّلام): «كسى كه سوره‌ی لقمان را در هر شب تلاوت كند، خداوند در آن شب، فرشتگانى بر او می‌گمارد كه او را تا به صبح از شرّ ابلیس و دستیارانش محافظت كنند و اگر این سوره را در روز بخواند، همان فرشتگان او را تا شب از شرّ شیطان و دستیارانش دور نگاه می‌دارند».[9]
– سوره‌ی یس: امام صادق (علیه‌السلام): «هر چیزى قلبى دارد و قلب قرآن (یس) است و هر كه سوره (یس) را در روز بخواند در آن روز محفوظ می‌ماند  و از رزق خدا بهره می‌برد و هر كه آن را در شب قبل از خواب بخواند خداوند هزار ملك بر او می‌گمارد تا او را از شرّ هر شیطان و هر آفتى نگهدارى كنند، و اگر آن روز بمیرد خداوند، او به‌ بهشت در می‌آورد».[10]
سوره‌ی ص: امام محمد باقر (علیه السّلام): «هركس در شب جمعه سوره‌ی ص را بخواند، به قدرى از خیر دنیا و آخرت به او كرامت می‌كنند كه جز به پیامبرى مرسل و یا فرشته‏‌اى مقرّب به دیگرى داده نمی‌شود، و خداوند او را و هركس از افراد خاندانش را- كه دوست داشته باشد – وارد بهشت مى‏‌‌كند، حتّى خدمتكارى که به او خدمت کرده اگرچه از افراد خانواده‏‌اش یا از كسانى كه حقّ شفاعت در مورد آنان داشته است نباشد».[11]
– سوره‌ی صف: امام محمد باقر (علیه السّلام): «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الصَّفِّ وَ أَدْوَمَ قِرَاءَتَهَا فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ صَفَّهُ اللَّهُ مَعَ مَلَائِكَتِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ الْمُرْسَلِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ [12] هر كه سوره صفّ را بخواند و در نمازهاى واجب و مستحب خویش بر خواندنش مداومت ورزد خداوند او را همراه فرشتگان و پیا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مطالب جالب!
مطالب جالب!

حقیقت هایی بسیار جالب که باید درباره آدم ها بدانید

حقیقت هایی بسیار جالب که باید درباره آدم ها بدانید

حقیقت هایی بسیار جالب که باید درباره آدم ها بدانید
* وقتی کسی زیاد میخوابه ، مطمئن باشید که تنهاست .
* وقتی شخصی کم حرف میزنه و اگر هم حرف بزنه حرفشو سریع میگه ، مطمئن باشید كه رازی رو حفظ میکنه .
* وقتی کسی نمیتونه گریه کنه نشون دهنده شکنندگی و ضعف اونه .
* وقتی کسی غیر عادی غذا میخوره بدونید که اضطراب داره .
* وقتی کسی واسه چیزای کوچیک گریه میکنه ، یعنی دل بی گناه و نرمی داره .
* اگه کسی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد ، یعنی که خیلی دوستت داره .
انسانهای قوی می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند . حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند همچنان با لبخندی روی لب می گویند "من خوب هستم" این متن را برای کسی بفرست که قوی است ،همان کاری که من کردم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مطالب جالب!
مطالب جالب!

مادران با دختران خود چه حرف هایی می گویند؟ کرم

مادران با دختران خود چه حرف هایی می گویند؟ 
 کرم

مادران با دختران خود چه حرف هایی می گویند؟
کرم ضد آفتاب بزن این چین و چروکی که روی پوست مادرتان می بینیدمادرزادی نیست و زمانی آنها هم پوست صافی مانند شما داشتند. مادرها خیلی خوب می دانند که نور آفتاب به مرور چه بلایی بر سر پوست می آورد، چون تاثیر آ« را روی پوست خودو هم سن و سال هایشان دیده اند. برای همین هم به دخترهایشان سفارش می کنند برای پیشگیری از چین و چروک و پیری زودهنگام پوست مراقبت پوستشان باشند و کرم بزنند. حق با مادرتان است. اشعه های ماورای بنفش باعث پیری زودهنگام پوست می شود؛ برای همین لازم است حدود 20 دقیقه قبل از خروج از منزل کرم ضد آفتاب بزنید.
خودت را دوست داشته باش و به خودت اعتماد کن فقط یک مادر می تواند در هر شرایطی فرزندش را زیبا ببیند و انتظار دارد خود او هم چنین باشد. در دوره نوجوانی زمانی که صورتتان پر از جوش است، زمانی که احساس می کنید زشت ترین دختر دنیا هستید این مادر است که مدام تکرار می کند جوش ها رفتنی اند؛ خودت را دوست داشته باش و به خودت افتخار کن. اگرچه در آن دوران خیلی به حرف مادر اعتماد نداشتیداما بعد از سال ها که این جوش ها محو می شود به حرف او می رسید. خواهید فهمید زمانی که خودتان را دوست داشته و به خودتان باور داشته باشید از نظر ظاهری هم زیبا دیده می شوید.
با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار شود حتما برای شما هم پیش آمده است که تصور می کنید مادرتان دیگر شورش را درآورده و «زیادی خوب است». شاید بارها گفته اید «چرا من باید خوب باشم وقتی او با من بدرفتاری می کند؟» گوش مادرها از این حرف ها پر است اما باز هم سفراش می کنند مهربان باش، بخشنده باش، صبور باش. خیلی نمی گذرد که به حرف مادرتان می رسید و متوجه می شوید برای داشتن روابط اجتماعی خوب؛ باید مهران، صبور و بخشنده باشید.
مراقب پوست و موهایت باش مادرها از اینکه اجازه می دهید پوستتان خشک شود یا اینکه موهایتان را با عجله و سرسری شانه می زنید حرص می خورند. به حرفشان گوش دهید، به آرامی گره موهایتان را باز کنید و به طور منظم کرم مرطوب کنده بزنید.اگر به حرفشان گوش ندهید چند سال بعد پوست و موهایتان حساس و ضعیف خواهند شد. از همین حالا بایدبه فکر باشید.
آرامشت را حفظ کن و خانم باش چند بار از مادرتان شنیده اید که گفته است «خانم باش و لبخند بزن، همه چیز درست می شود»؟ اگر همیشه جواب بدهید: «عمرا!» مطمئن باشید که چند سال بعد اهمیت لبخند زدن و رفتار مثبت را خواهید فهمید. هیچ مشکلی با کج خلقی و عصبانیت حل نمی شود و حق با مادرتان است.
در لباس پوشیدن دقت کن بدون شک زمانی که از خانه بیرون می روید یا به مهمانی دعوت می شوید مادرتان با دقت تمام مراقب نوع لباس پوشیدنتان است. اکثر مادرها مایل نیستند دخترهایشان لباس های باز بپوشند و از اینگونه لباس ها به عنوانلباس جلف یاد می کنند؛ برای همین هم یک بحث دائمی بین مادرها و دخترها به خاطر نوع پوشش وجود دارد، چون هر چه بیشتر تلاش کنید جذاب و دلربا به نظر برسید بیشتر از تواضع و حجب و حیا دور می شوید و مادرها این را نمی خواهند. البته فقط زمانی معنای حرف هایش را می فهمید که خودتان مادر شده اید.
این همه دنبال مد نباش بعضی ها عاشق مد هستند و همیشه دوست دارند مد روز باشند، برای همین هم بیشتر وقتشان را به گشت و گذار د رمراکز خرید صرف می کنند و دنبال آخرین مد لباس و کفش و غیره می گردند. مادرتان همیشه توصیه می کند پولتان را صرف خرید لباس هایی نکنید که امروز مد شده است و چند هفته دیگر نمی توانید استفاده کنید.
به حرف هایش گوش می کنید؟ به احتمال زیاد نه! اما باید بدانید که همیشه همه چیزهایی که مد می شوند زیبا نیستند و الزاما به شما نمی آیند. به حرف مادرتان گوش دهید. ساده و شیک باشید چون زیبا بودن الزاما به معنای این نیست که از آخرین مد روز پیروی کنید.
کمتر آرایش کن حتما شما هم در اطرافتان دخترها و خانم های جوان زیادی می بینید که تا حد مرگ آرایش می کنند. بدون شک خیلی از مادرها با این وضعیت مشکل دارند و مدام توصیه می کنند که دخترشان کمتر آرایش کند. به حرف مادرتان گوش کنید، چون آرایش کردن زیاد نه تنها به سلامت پوستتان رحم نمی کند بلکه ملاحت و جذابیت اصلی صورتتان را از بین می برد.
استرس را از خودت دور کن «آنقدر حرص نخور مادر!» این توصیه ای است که من و شما بارها و بارها از مادرهایمان شنیده ایم و صد البته که یک گوشمان را در و دیگری را دروازه کرده ایم. مادرها بی دلیل چنین نصیحتی نمی کنند، به خاطر اینکه خودشان زمانی که جوانتر بوده اند خیلی وقت ها حرص خورده اند و تسلیم استرس شده اند، برای همین به خوبی می دانند استرس و حرص خوردن دردی دوا نمی کند؛ فقط به اعصاب و سلامتی شما آسیب می زند.
تکانی به خودت بده هر چقدر سرتان شلوغ باشد ورزش کردن را فراموش نکنید. مادرها می دانند که عدم تحرک، شما را در معرض بیماری های متعدد قار می دهد و جوانی تان را به تاراج می برد. حتی اگر فرصت ثبت نام در باشگاه ورزشی را ندارید، هر روز پیاده روی کنید. می توانید چند ایستگاه مانده به منزل یا محل کارتان از ماشین پیاده شده و تا رسیدن به مقصد پیاده روی کنید.
ظهرها کمی چرت بزن شاید این روزها فرصت کمی برای چرت بعدازظهر وجودداشته باشد اما در هر شرایطی که هستید سعی کنید بعد از ناهار کمی چرت بزنید چرا که این کار خستگی جسمی و روحی را از شما دور می کندو باعث شادابی می شود. باید بدانید نتیجه پژوهش ها نشان می دهد که چرت کوتاه بعدازظهر، خطر آلزایمر را هم کاهش می دهد.
به اندازه کافی بخواب اکثر مادرها از اینکه فرزندانشان دیر می خوابند شاکی اند. مطمئنا اگر شما هم عادت دارید که شب ها تا دیروقت بیدار بمانید، همیشه مخورد انتقاد مادرتان قرار می گیرید. آنها به خوبی می دا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مطالب جالب!
مطالب جالب!

بهمن ماهی ها این سنگ اضطراب را از شما دور میکند

بهمن ماهی ها این سنگ اضطراب را از شما دور میکند

بهمن ماهی ها این سنگ اضطراب را از شما دور میکند
متولد بهمن سنگ متولدین این ماه آماتیست است، آماتیست سنگ کریستالی بنفشی است که به اضطراب پایان می‌دهد . این سنگ ضد اضطراب و کابوس است و برای کسانی که بدخواب هستند یا مدام کابوس می‌بینند توصیه شده است. تجربه نشان داده است که افراد مضطرب وقتی آماتیست همراه خود دارند به آرامش می‌رسند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مطالب جالب!
مطالب جالب!

درمان های خروپف برای آنها که دچار این معضل هستند

درمان های خروپف برای آنها که دچار این معضل هستند

درمان های خروپف برای آنها که دچار این معضل هستند
باید سبک زندگی ام را عوض کنم؟
برای توقف و کنترل خروپف باید ابتدا از خودتان شروع کنید و پیش از مراجعه به متخصص با این راهکارها، شرایط زندگی تان را تغییر دهید.
– وزن تان را کاهش دهید: حتی اندکی کاهش وزن موجب کاهش چربی های ناحیه پشت گلو شده و مانع از ایجاد خروپف می شود.
– ورزش کنید: قوی تر شدن ماهیچه های بدن، به ویژه آنهایی که مسئول مستقیم تنفس هستند کمک شایانی به رفع این مشکل می کند.
– سیگار نکشید: سیگار موجب آسیب دیدگی بافت گلو و مشکلات تنفسی می شود.
– زمان بندی دارو: اگر از قرص های آرامبخش استفاده می کنید یا از دیگر موادی که موجب شل شدن ماهیچه ها می شود، با نظر پزشک تان زمان آنها را به زمانی قبل از خواب تغییر دهید.
دیگه چه کار کنم؟
– مجاری تنفسی را به خوبی تمیز کنید. پاک کردن بینی و چرب کردن آن به طوری که هیچ مشکلی در تنفس نداشته باشید، یکی از عوامل راهگشاست.
– هوای اتاق خواب را مرطوب نگه دارید زیرا هوای خشک موجب آزاربینی و گلو می شود.
– سرتان را به درستی روی بالش قرار دهید. این کار عملکرد ماهیچه های دخیل در تنفس را آسان می کند.
– غذاهای سنگین نخورید و نوشیدنی های کافئین دار ننوشید! اگر هم نمی توانید این توصیه را رعایت کنید حداقل بین مصرف این خوراکی ها و زمان خواب دو ساعت فاصله بیندازید.
– به پهلو بخوابید چون خوابیدن طاق باز موجب تاثیر نیروی جاذبه روی ماهیچه ها و گرفتگی راه تنفسی می شود.
اگر نمی توانید باید از توپ تنیس با پینگ پونگ استفاده کنید. طوری آن را در لباس خواب یا گوشه از تشک قرار دهید تا از طاق باز خوابیدن شما ممانعت کند! البته لازم نیست نگران باشید، وقتی به پهلو خوابیدن عادت کردید، دیگر نیازی نیست توپ بغل کنید.
ورزش گلو انجام دهید!
– تمرین حروف: برای چند دقیقه در طول روز حروف صدادار را بلند و کشیده تلفظ کنید.
– تمرین زبان: زبان را پشت دندان های بالا قرار داده و چند بار به سمت عقب روی سقف دهان بکشید. سپس سه ثانیه استراحت کنید و بعد دوباره این حرکت را انجام دهید. این چرخه را حداقل 10 بار تکرار کنید.
– دهانتان را ببندید: دهانتان را ببندید و برای 30 ثانیه لب هایتان را به همدیگر فشار دهید. سپس سه ثانیه استراحت و دوباره این حرکت را تکرار کنید. این کار را حداقل 10 بار انجام دهید.
– دهانتان را باز کنید: با دهان باز، فک پایین خود را 30 ثانیه به جپ برده؛ سپس این کار را برای سمت راست نیز تکرار کنید. این چرخه را حداقل 10 بار انجام دهید.
– انقباض دهان: با دهان باز، ماهیچه های انتهایی گلو را برای 30 ثانیه منقبض کنید. سپس حداقل پنج ثانیه استراحت کنیدو دوباره این حرکت را تکرار کنید.این چرخه را حداقل 10 بار انجام دهید.
دو راه عجیب و غریب برای رفع خروپف
– خواننده شوید: شاید در نظر اول عجیب به نظر برسد اما براساس یافته های پژوهشی اخیر آواز خواندن یکی از راههای درمان خروپف است؛ بنابراین تا می توانید آواز بخوانید. این امر باعث قویتر شدن ماهیچه های گلو می شود.
– موسیقیدان شوید: سازهای بادی بنوازید. ثابت شده است سازهایی مانند فلوت و نی که تقویت کننده راههای تنفسی هستند، به افزایش قدرت تنفسی کمک می کنند و در نهایت باعث بهبود و رفع خروپف شبانه می شوند.
چندی پیش یافته بسیار عجیب و بامزه ای منتشر شد؛ پژوهشگران پس از بررسی های زیاد اعلام کردند نواختن یک نوع ساز بادی باستانی استرالیایی به نام«دیجریدو» می تواند باعث برطرف شدن خروپف شود. حال اینکه چگونه محققان بین این همه سازهای بادی مختلف به فکرشان رسیده بود روی این ساز قدیمی و فراموش شده استرالیایی مطالعه کنند و به خواص شگفت انگیزش پی ببرند هنوز به طور کامل مشخص نیست.
مراجعه به متخصص
اگر همه راههایی را که توصیه کردیم امتحان کردید ولی باز هم به نتیجه نرسیدید و خروپف تان برطرف نشد، به متخصص مراجعه کنید. متخصصان معمولا پس از بررسی ها یکی از راه های زیر را به شما توصیه می کنید:
– ماسک اکسیژن: استفاده از ماسک اکسیژن کمک می کند تا فشار اکسیژن مورد نیاز برای تنفس هنگام خواب ثابت بماند. این کار باعث می شود مشکلات تنفسی و خروپف ناشی از آن حل شود.
– محافظ ها: استفاده از محافظ دهان مخصوص ورزشکاران – که در هنرهای رزمی و مشت زنی استفاده می شوند – باعث می شود زبان به سمت جلو و در شرایط مناسبی قرار گیرد.
– شاید تعجب کنید اما وسایل مخصوصارتودنسی نیز به رفع خروپف کمک می کنند چون ارتباط زبان و فک را تغییر می دهند، در نتیجه راه های تنفسی فوقانی در شرایط مناسب قرار می گیرند و خروپف برطرف می شود.البته این روش به افرادی که دچار وقفه تنفسی در خواب یا آپنه تنفسی هستند، کمک چندانی نمی کند.
– عمل های جراحی: از روش های مختلف جراحی برای رفع انسداد مجاری هوایی استفاده می شود؛ برای مثال در یک روش جراحی خاص با استفاده از امواج رادیویی با فرکانس بالا، بافت های نرم کام کاهش داده می شوند. با این کار این بخش ها مانع از عبور هوا نمی شوند و خروپف برطرف می شود.
– درمان های جدید: مدتی است روش درمانی با استفاده از لیزر نیز مطرح شده است اما هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و محققان در حال بررسی این روش هستند.
اگر خروپف را درمان نکنیم چه می شود؟
خروپف باعث اختلال در خواب و مانع از خواب راحت می شود. به جز مزاحمت هایی که خروپف برای خود فرد و اطرافیان ایجاد می کند، در صورت شدید بودن و عدم درمان به موقع در درازمدت می تواند باعث بروز مشکلات جسمی مانند وقفه تنفسی در خواب یا آپنه شود.
خود این مشکل ن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مطالب جالب!
مطالب جالب!

یه حرفایی هست که هر چقدر بزرگتر بشی میفهمی به

یه حرفایی هست که هر چقدر بزرگتر بشی میفهمی 
 به

یه حرفایی هست که هر چقدر بزرگتر بشی میفهمی
به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی رنج را نباید امتداد داد باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏بره و از میانشون می‏گذره از بعضی آدم‏ها بگذری و برای همیشه قائله رنج آور را تمام کنی.
به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی بزرگ ترین مصیبت برای یک انسان اینه که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته*باشه نه شعور لازم برای خاموش ماندن.
به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی مهم نیست که چه اندازه می بخشیم بلکه مهم اینه که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود داره.
به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی شاید کسی که روزی با تو خندیده رو از یاد ببری، اما هرگز اونی رو که با تو اشک ریخته، فراموش نکنی.
به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی توانایی عشق ورزیدن؛ بزرگ ترین هنر دنیاست.
به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی از درد های کوچیکه که آدم می ناله؛ ولی وقتی ضربه سهمگین باشه، لال می شه.
به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی اگر بتونی دیگری را همونطور که هست بپذیری و هنوز عاشقش باشی؛ عشق تو کاملا واقعیه.
به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی همیشه وقتی گریه می کنی اونی که آرومت میکنه دوستت داره اما اونی که با تو گریه میکنه عاشقته.
به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی کسی که دوستت داره، همش نگرانته. به خاطر همین بیشتر از اینکه بگه دوستت دارم میگه مواظب خودت باش.
و بالاخره خواهی فهمید که : همیشه یک ذره حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود" هست. یک کم کنجکاوی پشت "همین طوری پرسیدم" هست. قدری احساسات پشت "به من چه اصلا" هست. مقداری خرد پشت "چه میدونم" هست. و اندکی درد پشت "اشکالی نداره" هست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مطالب جالب!
مطالب جالب!

با این قاعده اسم خودتون رو به زبان ژاپنی پیدا کنید

با این قاعده اسم خودتون رو به زبان ژاپنی پیدا کنید

با این قاعده اسم خودتون رو به زبان ژاپنی پیدا کنید
طبق این قاعده اسم خود را به ژاپنی پیدا کنید :
A : ka –  B:tu  –  C : mi   –   D:te – E:ku
F:lu – G:ji – H:ri – I:ki – J:zu –
K:me – L:ta – M:rin – N:to – O:mo –
P:no – Q:ke – R:shi – S:ari – T:s
U:do – V:ru – W:mei – X:na – Y:fu – Z:zi

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مطالب جالب!
مطالب جالب!

نکاتی که باید در موقع قرارداد استخدام خود بدانید در

نکاتی که باید در موقع قرارداد استخدام خود بدانید 
 در

نکاتی که باید در موقع قرارداد استخدام خود بدانید
در زیر به برخی از این نکات مهم که موقع عقد و یا تمدید قرار داد باید به آن توجه کنید اشاره شده است:
2 – در قرارداد باید قید شود که به شما بیمه تعلق میگیرد یا خیر.
3 – مبلغ حقوق شما با ریز جزئیات باید حتما درج گردد.
4 – هر شرکتی شرایط خاصی برای خودش دارد که در قرارداد درج می گردد.آنها را به دقت مطالعه کنید.
5 – قانونی در زمینه تمدید قرارداد وجود دارد : اگر کارفرما به صورت کتبی یا شفاهی به کارمندش اعلام کند که قراردادش تمدید خواهد شد قرارداد تمدید شده تلقی می گردد.دقت کنید که شفاهی بیان کردن این مورد هم در قانون مورد تائید هست.
6 – شما اگر قرارداد نداشته باشید هم باید قبل از ترک شرکت 1 ماه به شرکت مهلت بدهید.
7 – بعد از اتمام 1 ماه مهلت برای خروج از شرکت ، شرکت شما باید تا 2 ماه بعد از خروج شما با شما تسویه حساب انجام بدهد. البته بعضی شرکت ها در قراردادهاشان این مدت را تغییر میدند که شما باید موقع امضا قرارداد این مورد را در نظر داشته باشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید