لحظه  بروز رسانی 
محمد متین(ققنوس عشق)
محمد متین(ققنوس عشق)

جغد نزد خدا شکایت برد : انسانها آواز مرا

جغد نزد خدا شکایت برد :
انسانها آواز مرا دوست ندارند !!
خداوند به جغد گفت :
آوازهای تو بوی دل کندن می دهد
و آدم ها عاشق دل بستن اند ...!
دل بستن به هرچیز کوچک و بزرگ ؛
تو مرغ تماشا و اندیشه ای !
و آنکه می‌بیند و می‌اندیشد ، به هیچ چیز دل نمیبندد ...
دل نبستن سخت ترین و قشنگترین کار دنیاست ..!
اما تو بخوان .... و همیشه بخوان ...
که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ!

گندمــــــــزار عشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد متین(ققنوس عشق)
محمد متین(ققنوس عشق)

اگرکسی را دیدید که ازهمه چیز لذت میبرد سخت

اگرکسی را دیدید
که ازهمه چیز لذت میبرد
سخت نمیگیرد، میبخشد
میخندد، میخنداند
او نه بی مشکل است،
نه شیرین مغز،او طوفانهای
هولناکی راپشت سر گذاشته
و اکنون قدر داشته هایش را میداند

گندمــــــــزار عشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد متین(ققنوس عشق)
محمد متین(ققنوس عشق)

گاهی حتی از دست منم کاری بر نمیاد

گاهی حتی از دست منم کاری بر نمیاد

گاهی حتی از دست منم کاری بر نمیاد .

این یعنی ناتوانی

گندمــــــــزار عشق
مشاهده همه ی 2 نظر
مشکوکمشکوک
@nilifar_mad1675

نخورده می ، چه داند شراب یعــنی

نخورده می ، چه داند شراب یعــنی

..............................................

نخورده می ، چه داند شراب یعــنی چه
ندیده آب چه داند سـراب یـــعنی چه
درست نیست که بدانی چه حالتی دارم
مرا ببــــین که بدانی خــــــــراب یعنی چه . .

گندمــــــــزار عشق
نظرات برای این پست غیر فعال است
مشکوکمشکوک
@nilifar_mad1675

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻋﮑﺎﺱ

............................................

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻋﮑﺎﺱ ﺑﻮﺩ

ﮐﻪ ﺍﻭﻧـــــــــــــﻢ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﺭﻓـــــــــــت...............


گندمــــــــزار عشق
نظرات برای این پست غیر فعال است
akbar ka
akbar ka

غم
حریف
دل شده

اتش
به جانم داده اند

خانه را
ویران کند

انجا
که
غم خانه است

کا اکبر

گندمــــــــزار عشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مشکوکمشکوک
@nilifar_mad1675

خدایا میشه سرمو بزارم رو پاهات

خدایا میشه سرمو بزارم رو پاهات

..........................................................

خدایا میشه سرمو بزارم رو پاهات
چشمامو ببندم ، تو دستتو بکشی رو موهام
من آروم بخوابم
فقط خدا یه چیز بگم تا خوابم نبرده
خیلی خسته ام
خواهش میکنم
دیگه
بیدارم نکن

گندمــــــــزار عشق
نظرات برای این پست غیر فعال است