لحظه  بروز رسانی 
✪می گل خانوم✪
بی‌حالبی‌حال
✪می گل خانوم✪

ديوانه‌وار پشت سرش دويدم از پله‌هاي پايين رفتم فرياد زدم


1451572118171591_large.jpg

ديوانه‌وار پشت سرش دويدم
از پله‌هاي پايين رفتم
فرياد زدم : شوخي بود ، باور کن
از پيش من نرو
لبخندي ترسناک چهره‌اش را پوشاند
به سردي گفت :
در باد نايست ، سرما مي‌خوري

مشاهده همه ی 1 نظر
✪می گل خانوم✪
بی‌حالبی‌حال
✪می گل خانوم✪

من رويا دارم روياي من بوسه اي ست وقت خواب و

1451572306458235_large.jpg

من رويا دارم
روياي من بوسه اي ست
وقت خواب
و چشماني که وقت بيداري نگاهم کند
روياي من کوچک نيست
به اندازه تمام هستي بزرگ است
يک بوسه و يک چشم
چيز کمي نيست

مشاهده همه ی 3 نظر
✪می گل خانوم✪
بی‌حالبی‌حال
✪می گل خانوم✪

من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست


owv1_100.jpg

من آنچه را احساس باید کرد
یا از نگاه دوست باید خواند
هرگز نمی پرسم
هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری ؟
قلب من و چشم تو می گوید به من : آری

مشاهده همه ی 1 نظر