لحظه  بروز رسانی 
متین
مهربونمهربون
متین
وقتی خوشبختی ک

وقتی خوشبختی ک ...................

مشاهده همه ی 3 نظر
متین
مهربونمهربون
متین

زندگیت را منوط به بودن یا نبودن آدم ها نکن.روی پاهای

زندگیت را منوط به بودن یا نبودن آدم ها نکن.......
روی پاهای خودت بایست تا تنهاییت را بیهوده نیابی و هیچکس را 
بهترین زندگیت خطاب نکن.... 
یادت باشد،
آدم ها بهترین که خطاب شوند خیالاتی می شوند....
هوا برشان می دارد
 و تو را به هر جهت که بخواهند  می برند............
زندگیت را که مشروط به دیگران کنی  جایی برای کشف خودت باقی نمیگذاری ..........
آدم ها که مهم تلقی شوند تغییرت می دهند.
آن وقت تو می مانی و یک دوگانگی شخصیت.
یادت باشد
کسی بهترین زندگیت می شود که خودش  بخواهد.................

مشاهده همه ی 3 نظر
متین
مهربونمهربون
متین

مهربان باش اما از آدم های پر توقع فاصله بگیر.مقیاست را

مهربان باش اما از آدم های پر توقع فاصله بگیر........
مقیاست را بهم میزنند 
و حرمت مهرت را می شکنند....
حافظه ضعیفی دارند 
خوبیها را زود فراموش می کنند.................

مشاهده همه ی 3 نظر
متین
مهربونمهربون
متین

خوب یاد گرفته ایم   ورانداز کردن  همدیگر رایک خط کش

خوب یاد گرفته ایم   ورانداز کردن  همدیگر را
یک خط کش این دستمان.......
و یک ترازو آن دستمان......
اندازه می گیریم و وزن می کنیم
آدم ها را.....
رفتارشان را.....
انتخابهایشان را.....
تصمیم هایشان را.....
حتی قضا و قدرشان را...
به رفیقمان یک تکه سنگی می اندازیم 
بعد میگوییم 
خیر و صلاحت را میخواهم...........
غافل از اینکه چه بر سر او می آوریم
در جمع ،هر کس را یک جور مورد بررسی قرار می دهیم
آن یکی را به ازدواج نکرده اش 
این یکی را به نوع را بطه اش
آن دیگری را.......
میرویم توی صفحه یکی نوشته اش را میخوانیم و قضاوت می کنیم
یکی هم نیست گوشمان را بگیرد که ،
های! چند بار در آن موقعیت بوده ای؟
که حالا این طور نظر می دهی؟
حواسمان نیست که چه راحت با حرفی که در هوا رها می کنیم 
چگونه یک نفر را به هم میریزیم
چند نفر را به جان هم می اندازیم
چه سرخوردگی و چه دلخوری بجای میگذاریم...........
چقدر زخم می زنیم..............
حواسمان نیست که ما میگوییم و  رها می کنیم و رد می شویم.........
اما یکی ممکن است گیر کند 
بین کلمه های ما 
بین قضاوت های ما....
بین برداشت ما.......
دلی که می شکند ارزان بدست نمی آید...............

مشاهده همه ی 3 نظر
متین
مهربونمهربون
متین
پست شماره 294198339 از متین


مشاهده همه ی 2 نظر