لحظه  بروز رسانی 
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد

◄ فیلم های سخنرانی و مداحی دهه اول محرم 1393 »»

فیلم های سخنرانی و مداحی دهه اول محرم 1393
»» شب اول:

پدافند غیر عامل | مقدمه
پدافند غیر عامل | معضلات مبحث پدافند غیرعامل
پدافند غیرعامل | منظرهای قابل بررسی در مبحث پدافند
پدافند غیرعامل | جنگ نرم و وضعیت جامعه امروز
پدافند غیرعامل | شناخت تهدید نرم [تردید در حقانیت]
پدافند غیرعامل | شناخت تهدید نرم [تردید در مقاومت]
پدافند غیرعامل | شناخت تهدید نرم [تردید در مشروعیت]
پدافند غیرعامل | شناخت تهدید نرم [تردید در عقلانیت]
پدافند غیرعامل | روحیه زدایی و نا امیدی

»» شب دوم:
پدافند غیرعامل | تقبیح شکنی های آخرالزمان [قسمت اول]
پدافند غیرعامل | تقبیح شکنی های آخرالزمان [قسمت دوم]
پدافند غیرعامل | شور و شعور حسینی
پدافند غیرعامل | ترویج اباحه گری با بیت المال
پدافند غیرعامل | نتیجه اباحه گری

»» شب سوم:
پدافند غیرعامل | وظیفه جنگ نرم بر قلب و احساس ما - 1
پدافند غیرعامل | وظیفه جنگ نرم بر قلب و احساس ما - 2
پدافند غیرعامل | آسیب های جنگ نرم بر احساسات - 1
پدافند غیرعامل | آسیب های جنگ نرم بر احساسات - 2

»» مداحی:
کربلایی اسلام میرزایی | رهپویان وصال شیراز
فریاد لبیک یا حسین | رهپویان وصال شیراز - شب پنجم
شور | هوای کربلا - شب پنجم
روضه خوانی شب پنجم | حجت الاسلام انجوی نژاد

متن سخنرانی دهه اول - پدافند غیر عامل
گزارش تصویری
»» مراسم سیاهپوشان محرم 93
»» محرم 93 | آلبوم 1 | شب اول
»» محرم 93 | آلبوم 2 | شب دوم
»» محرم 93 | آلبوم 3 | شب های سوم و چهارم
»» محرم 93 | آلبوم 4 | شب پنجم
»» محرم 93 | آلبوم 5 | شب های ششم و هفتم
»» محرم 93 | آلبوم 6 | شب هشتم
»» محرم 93 | آلبوم 7 | شب تاسوعا
»» محرم 93 | آلبوم 14 | تصاویر خواهران

مشاهده همه ی 3 نظر
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد

◄ صوت سخنرانی دهه اول محرم - پدافند غیر عامل سخنرانی|

◄ صوت سخنرانی دهه اول محرم - پدافند غیر عامل سخنرانی|

◄ صوت سخنرانی دهه اول محرم - پدافند غیر عامل
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 4، شب چهارم محرم 93
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 5، شب پنجم محرم 93 سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 6، شب ششم محرم 93
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 7، شب هفتم محرم 93
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 8، شب هشتم محرم 93
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 9، شب نهم 93
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 10، شب دهم محرم 93

◄ نسخه تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 3، شب سوم محرم 93 - 1393/08/05 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 4، شب چهارم محرم 93 - 1393/08/06 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 5، شب پنجم محرم 93 - 1393/08/07 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 6، شب ششم محرم 93 - 1393/08/08 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 7، شب هفتم محرم 93 - 1393/08/07 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 8، شب هشتم محرم 93 - 1393/08/07 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 9، شب نهم محرم 93 - 1393/08/08 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 10، شب دهم محرم 93 - 1393/08/08 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

مشاهده همه ی 1 نظر
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد

◄ صوت سخنرانی دهه اول محرم - پدافند غیر عامل سخنرانی|

◄ صوت سخنرانی دهه اول محرم - پدافند غیر عامل سخنرانی|

◄ صوت سخنرانی دهه اول محرم - پدافند غیر عامل
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 4، شب چهارم محرم 93
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 5، شب پنجم محرم 93 سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 6، شب ششم محرم 93
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 7، شب هفتم محرم 93
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 8، شب هشتم محرم 93
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 9، شب نهم 93
سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 10، شب دهم محرم 93

◄ نسخه تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 3، شب سوم محرم 93 - 1393/08/05 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 4، شب چهارم محرم 93 - 1393/08/06 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 5، شب پنجم محرم 93 - 1393/08/07 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 6، شب ششم محرم 93 - 1393/08/08 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 7، شب هفتم محرم 93 - 1393/08/07 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 8، شب هشتم محرم 93 - 1393/08/07 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 9، شب نهم محرم 93 - 1393/08/08 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

سخنرانی| حجت الاسلام انجوی نژاد|پدافند غیرعامل قسمت 10، شب دهم محرم 93 - 1393/08/08 | ویژه شبکه های اجتماعی تلفن همراه

مشاهده همه ی 2 نظر
میثم زارعی
میثم زارعی

سایت nefrat.net مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان،

 لینک

سایت nefrat.net


109534187-65862a1488fc06f9edcbb30820af4a


مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان
مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی، در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان
مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها
مرگ بر فصاحت دروغ، مرگ بر بوق های بوق، مرگ بر سیم های خاردار و کشتزارهای بیم
مرگ بر گورهای دسته جمعی و بندهای انفرادیِ زمین
مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس
مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر
مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دور، زندگی باد زندگی او، زنده باد زندگی من تو ما
یک کلام... مرگ بر آمریکا...
مرگ بر ابولهب، مرگ بر یزید و شمر و ابن سعد، مرگ بر زاده ی زیاد
بگو بلند: بیش باد
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قحط آب، مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب
مرگ بر قطع خنده های روشن علیرضا، مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمیتا
یک کلام...مرگ بر آمریکا.

بسم الله الرحمن الرحیم
سال هاست طلم در سطح بین المللی نهادینه شده. ملت ها به درجات یک تا سه تقسیم شده اند . جان و رفاه انسان غربی و حتی حیوان غربی از نفوس جهان سومی بیشتر است.
آرزویی که باید برای تحقق آن تلاش کرد شکست دادن روح و اقتصاد سلطه جویان و ایجاد کمپینی برای آزادگان جهان است .
این سایت تلاش دارد با جمع آوری امضا از طریق ایمیل و موبایل , گروهی را جهت مطالبه و ایجاد فشار بر سیاست های امریکا و اسرائیل ایجاد کند تا در برهه هایی مثل جنگ غزه در محیط سایبری فعال شود .
از طرفی تلاش دارد نگذارد جنایات سلطه جویان در گذر زمان بفراموشی سپرده شود .
طبیعی ست بعد از ایجاد کمپینی پر قدرت بسیاری از کارهای دیگر , هم پیشنهاد می شود و هم مد نظر است .
برای عضویت مبلغ باشید و از هر طریقی در محیط مجازی و حقیقی یاریگر ما شوید
بزودی در دو زبان عربی و انگلیس هم فعال میشویم .

و من الله التوفیق و علیه التکلان

پیوست : گردانندگان سایت هیج تلاشی برای پنهان ماندن ندارند و البته زیر سایه نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه مکلف به انجام وظیفه هستند .

مشاهده همه ی 1 نظر
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد

93/04/5 15:36عظمت روحی مهمترین ویژگی فرمانده شهید محدثی فر بودنماینده

93/04/5 15:36
عظمت روحی مهمترین ویژگی فرمانده شهید محدثی فر بودنماینده کانون
81212171-5779980.jpg

مشهد – ایرنا – حجت الاسلام انجوی نژاد نویسنده کتاب ˈبه نام حماسه یاسینˈ گفت: عظمت روحی و دینداری در عمل مهمترین و برجسته ترین ویژگی فرمانده شهید سرگرد ˈجلیل محدثی فردˈ بود.
[عظمت روحی مهمترین ویژگی فرمانده شهید محدثی فر بود]
ادامه در :
http://www7.rkhorasan.irna.ir/fa/News/81212171/سایر_حوزه_ها/عظمت_روحی_مهمترین_ویژگی_فرمانده_شهید_محدثی_فر_بود

------------------------------------
کلیپ صوتی تصویر از حجت الاسلام انجوی نژاد در شب نیمه شعبان 93
گلایه از صدا و سیما بابت نداشتن توجه به آرمان های انقلاب و نبود شبکه ارزشی
از لینک دانلود کنید


2111155-2bf63e946f19dcfa429555a6efc625df
http://ashab313.blog.ir/post/102مشاهده همه ی 2 نظر
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد

چند و چون کار فرهنگی از زبان حجت الاسلام انجوی نژاد

313-56.jpg
313-54.jpg
چند و چون کار فرهنگی از زبان حجت الاسلام انجوی نژاد +فیلم
فعالان فرهنگی اصفهان محفلی با حجت الاسلام انجوی نژاد داشته اند که پرسش و پاسخ های ناب و قابل استفاده ای در آن مطرح شده که در اینجا باهم می خوانیم :
http://hajati.org/1392/08/چند-و-چون-کارفرهنگی-از-زبان-حجت-الاسلام/

------------------------------------
جانبازی که روزی چندبار شهید می‌شودسید محمد
635384690645347311.jpg
جانبازی که روزی چندبار شهید می‌شود

ولله ولله ولله ولله ناشکرم ...... کاش بخونید .
لینک :

مشاهده همه ی 2 نظر
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
نماینده حجت الاسلام انجوی نژاد

حجت الاسلام انجوی نژاد - پادکست صوتی داود و عزرائیل /

a3622becffc66c24c35594b86fb7ab30-425
حجت الاسلام انجوی نژاد - پادکست صوتی داود و عزرائیل / موقع مردن خبرم کن !!!!
از لینک دانلود کنید :
http://http://s5.picofile.com/file/8125381100/Davoud_Ezraeil_AnjaviNejad.mp3.html

==============================
4e13c2cb03b4d3dcd7e2bb3dbe773468-425
صوت سخنرانی حجةالاسلام انجوی‌نژاد | جلسات تشکل عقیدتی - سیاسی «آحاد حزب الله» | شرح اربعین حدیث «قسمت 4»1393/03/11

http://rahpouyan.com/pagesound.asp?tid=4065

-----------------------------------------------------------------------------------------------
c09234da4a99a95a798dc937f75f3c94-425
سخنرانی | آرزو و آرمان | حجةالاسلام انجوی‌نژاد

پربازدیدترین صوت سخنرانی حجت الاسلام انجوی نژاد در سایت رهپویان وصال


مشاهده همه ی 2 نظر