بروز رسانی 
nafas
ناراحتناراحت
nafas

زمانه ی عجیبی است! برخی مردمان امام گذشته

زمانه ی عجیبی است!

برخی مردمان امام گذشته راعاشقند، نه امام حاضر را!

میدانی چرا؟!

امام ِگذشته را هرگونه بخواهند تفسیرمی کنند،

اما امام ِحاضر را باید فرمان ببرند.

وکوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند ...

مشاهده همه ی 3 نظر
nafas
ناراحتناراحت
nafas

مشاهده همه ی 2 نظر
vanda0123
vanda0123

سلامتی اون قاضی ک وقتی مجرم رفیقش بود حکم نداد استعفا

سلامتی اون قاضی ک وقتی مجرم رفیقش بود حکم نداد استعفا داد.ارادتمند کسانی هستم ک تو خاطرم ابدی هستند وتو خاطرشون عددی نیستم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vanda0123
vanda0123

ب مردم این شهر نگو غلامتم باور میکنند و تو را

ب مردم این شهر نگو غلامتم باور میکنند و تو را میفروشند!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید