لحظه  بروز رسانی 
Mehran
Mehran

لذت بخشه قدم زدن تو بی راهه هایی که از
لذت بخشه قدم زدن تو بی راهه هایی که از هر راه آشنایی برام روشن تره مسیر و مقصدش

متفاوت از تفکر و تصور آدمای عادی

و منم که ریسکش را به امید نتیجه شیرینش با جان و دل می پذیرم

مشاهده همه ی 260 نظر
Mehran
Mehran


مشاهده همه ی 59 نظر
Mehran
Mehran


مشاهده همه ی 309 نظر
Mehran
Mehran


مشاهده همه ی 28 نظر
Mehran
Mehran


مشاهده همه ی 16 نظر
Mehran
Mehran


مشاهده همه ی 31 نظر