بروز رسانی 
f a t e m e
ناراحتناراحت
f a t e m e

روزی مجنون از روی سجاده ی عابدی عبور کرد. مرد نمازش

روزی مجنون از روی سجاده ی عابدی عبور کرد.

مرد نمازش را شکست و گفت:مردک من در حال راز و نیاز با خدا بودم تو چگونه این رشته را بریدی؟

 مجنون لبخندی زد وگفت: "من عاشق کسی هستم تو را ندیدم"

"تو عاشق خدایی و مرا دیدی؟"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
niyayesh
عاشقعاشق
niyayesh

ﺭﺍﺑـﻄــﻪ ﺍﯾﺠــــــﺎﺩ ﮐـُﻦ ، ﻭﻟــﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﯼ

.
ﺭﺍﺑـﻄــﻪ ﺍﯾﺠــــــﺎﺩ ﮐـُﻦ ،
ﻭﻟــﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﯼ ﮐﺴــــــﯽ ﻧﺸــﻮ ..
” ﺣﯿــــــﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫـﻢ ، ﺑــﻪ ﺟـُﻔـﺖ ﻫــﺎﯼ ﯾﮑــﺪﯾﮕــﺮ ﮐــــﺎﺭﯼ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ ”
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
niyayesh
عاشقعاشق
niyayesh

دوست عزیزم ، فهمیده ی دیروز و نفهم

.
دوست عزیزم ،
فهمیده ی دیروز و نفهم امروز …
هیچ وقت بخاطر جنس مخالف ،
جنس موافق رو ارزون نفروش
ضرر میکنی !
.

مشاهده همه ی 1 نظر
niyayesh
عاشقعاشق
niyayesh

ﻃﺮف ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﺎﺭﻩ… ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ


.
ﻃﺮف ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﺎﺭﻩ…
ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﺁﺭﻩ…
ﺍﺩﻋﺎﯼ ﭘﺎﮐﯽ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ ..!
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
niyayesh
عاشقعاشق
niyayesh

به بعضیا باس گفت : برو


.
به بعضیا باس گفت :
برو عقب عزیــــــزِ من !
من خودمم انقـــــدر به خودم نزدیـــــــک نمیشم،
شما که جـــــای خود داری !
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید