لحظه  بروز رسانی 
ツحامد علی نژادツ
مهربونمهربون
ツحامد علی نژادツ

دستشون درد نکنه از بیکاری در اومدم هر وقت بیکارم میرم

دستشون درد نکنه


از بیکاری در اومدم


هر وقت بیکارم میرم دم عابر بانک وایمیستم


خدمات بانکی مردم قد کوتاهو انجام میدم


architen.jpg

البته یه شارژ نا قابل هم برا گوشیم میگیرم

مشاهده همه ی 2 نظر
ツحامد علی نژادツ
مهربونمهربون
ツحامد علی نژادツ

peykeshadi-ir_fun48.jpg

مشاهده همه ی 17 نظر
سونیا
کتک خوردهکتک خورده
سونیا

ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺗﺮ ﺍﺭ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ؛ﻣﻬﻤﻮﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﺐ

ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺗﺮ ﺍﺭ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ؛ﻣﻬﻤﻮﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﻭﺻﺒﺢ
ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺟﺎﺷﻮ ﺟﻤﻊ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻨﮕﻮﻻ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ بقيه |:

مشاهده همه ی 1 نظر
ツحامد علی نژادツ
مهربونمهربون
ツحامد علی نژادツ

قدیما ظرف یکبار مصرف نبود، دختر همسایه دوبار میومد، یه بار

قدیما ظرف یکبار مصرف نبود، دختر همسایه دوبار میومد،
یه بار نذری میاورد، یه بار میومد واسه ظرفش، آدم فرصت فکر کردن و تصمیم گیری داشت. بعد میگن چرا آمار ازدواج کم شده
شما دارین فرصتها رو از جوونا میگیرین... والا

 

مشاهده همه ی 13 نظر