لحظه  بروز رسانی 
Fatimm
لوسلوس
Fatimm

باز خواهی گشت همانگونه که در خواب دیده بودی

باز خواهی گشت
همانگونه که در خواب دیده بودی
در میزنی...
و من
من اما دیگر پشت هیچ دری
منتظر هیچ کس نیستم...🖤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Fatimm
لوسلوس
Fatimm
گرفتار شدیم

گرفتار شدیم..{-112-}

مشاهده همه ی 5 نظر
Fatimm
لوسلوس
Fatimm
.

...🖤💔

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Fatimm
لوسلوس
Fatimm

هیچ آدمی، بی‌دلیل یک آهنگ ‌رو دو بار گوش نمی‌کنه!

هیچ آدمی، بی‌دلیل یک آهنگ ‌رو دو بار گوش نمی‌کنه!

بی‌دلیل دو بار به چشمای هیچ‌کسی نگاه نمی‌کنه! بی‌دلیل به یک نفر دوبار فرصت نمیده! هیچ تکراری، بی‌دلیل تبدیل به تکرار نمیشه...

..! ; ) 🖤

مشاهده همه ی 5 نظر
Fatimm
لوسلوس
Fatimm

دلگیر از این مُردابم من، از وقتی که توش قاصدک دیدم!

دلگیر از این مُردابم من، از وقتی که توش قاصدک دیدم! 🖤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Fatimm
لوسلوس
Fatimm

حتي اگر ازت عصباني باشد حتي اگر قهر كند

حتي اگر ازت عصباني باشد
حتي اگر قهر كند
اگر دوستت داشته باشد ،
نميتواند ازت بي خبر بماند
اگر غير از اين باشد،
بعيد ميدانم
دوست داشتني در كار باشد...

مشاهده همه ی 3 نظر
Fatimm
لوسلوس
Fatimm

یکی باشع که. واسش یکی باشی

یکی باشع که..

واسش یکی باشی

واست یکی باشع... : )

مشاهده همه ی 3 نظر