لحظه  بروز رسانی 
✘✘✘میـــــــــــــدیاااااااااااااااااا✘✘✘
✘✘✘میـــــــــــــدیاااااااااااااااااا✘✘✘

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻋﮑﺲ ﺷﮑﯿﺮﺍ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ

{-8-}{-14-}

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻋﮑﺲ ﺷﮑﯿﺮﺍ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ
ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺯﯾﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ .
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ” ﻣﻤﻨﻮﻥ، ﭼﺸﺎﺕ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻪ”
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ : ﮐﺮﺍﯾﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺭﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﯽ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻦ، ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﯿﻢ |:

مشاهده همه ی 3 نظر
✘✘✘میـــــــــــــدیاااااااااااااااااا✘✘✘
✘✘✘میـــــــــــــدیاااااااااااااااااا✘✘✘

آهای اونی که فکر میکنی خیلی بارته .

آهای اونی که فکر میکنی خیلی بارته
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.مام به عنوان یه خر زحمتکش قبولت داریم!!!

مشاهده همه ی 7 نظر
✘✘✘میـــــــــــــدیاااااااااااااااااا✘✘✘
✘✘✘میـــــــــــــدیاااااااااااااااااا✘✘✘

۱٫اک ۲٫او ۳٫سع ۴٫چاع ۵٫پع ۶٫شیع

۱٫اک
۲٫او
۳٫سع
۴٫چاع
۵٫پع
۶٫شیع
۷٫عفت
۸٫عشت
۹٫عوح
۱۰٫عح
شمارش بدنسازا هنگام وزنه زدن!!

.{-15-}

مشاهده همه ی 4 نظر
✘✘✘میـــــــــــــدیاااااااااااااااااا✘✘✘
✘✘✘میـــــــــــــدیاااااااااااااااااا✘✘✘

اے کاغذ سپید کہ همه ے دردهایم رابہ دوش میکشے یکباردیگر رویت مے نویسم : بے نهایت دوستش دار

11740406936293195390.jpg?async&rand=0.79اے کاغذ سپید کہ همه ے دردهایم رابہ دوش میکشے


یکباردیگر رویت مے نویسم :34.gifبے نهایت دوستش دارم34.gif

مشاهده همه ی 4 نظر