بروز رسانی 
marziyeh
marziyeh

کودکی‌ام مثل یک بادبادک بود. دستم گرفته بودم با نخی باریک

کودکی‌ام مثل یک بادبادک بود. دستم گرفته بودم با نخی باریک

کودکی‌ام مثل یک بادبادک بود. دستم گرفته بودم با نخی باریک. باد روزگار وزیدن گرفت. نخ پاره شد و کودکی از من گریخت. من ماندم با نخی پوسیده. من ماندم با آلبومی از خاطرات پاره پاره… سراغ آلبوم می‌روم و دخترکی را می‌بینم که باور نمی‌کنم کودکی‌های من باشد. وقتی لبخندهای گل و گشادش را توی عکس‌ها می‌بینم؛ لبخندهای لاغرم را فقط به روی او می‌زنم.
روی موهایش دست می‌کشم. می‌گویم: یادت هست چقدر شهربازی را دوست داشتی؟ دوست داشتی تند تند تاب بخوری و هزار بار سرسره‌بازی کنی. هیچ‌وقت هم خسته نمی‌شدی! راستی چرا خستگی برای تو معنا نداشت؟ یادت هست خرپ خرپ قند می‌جویدی و با یک چایی ده تا قند می‌خوردی؟ یادت هست دست‌های کاکائویی‌ات را به همه‌جا می‌زدی و داد بزرگ‌ترها را درمی‌آوردی؟ یادت هست عاشق دریا بودی و گوش‌ماهی جمع کردن؟ عیدی جمع کردن و قلک داشتن را چی؟ پول خرده‌های قلک که جلینگ جلینگ صدا می‌کردند را یادت هست؟ توت قرمزها را چی؟ دست‌هایت را چه قرمز می‌کردند. آبنبات چوبی را هم دوست داشتی، نه؟
دخترک توی عکس به سوالاتم جواب نمی‌دهد. فقط لبخند می‌زند و من در جواب همه زیبایی‌های دوران کودکی‌ام به او لبخند می‌زنم.

مشاهده همه ی 32 نظر
marziyeh
marziyeh

شـــــــــــایـــــد مــــــــــن ✘ بــــــد بـــــاشـــــَـم ، ولــــــــــــــی تــــو ب

شـــــــــــایـــــد مــــــــــن
✘ بــــــد بـــــاشـــــَـم ،
ولــــــــــــــی تــــو بــــــــد بــــــــودن هـــــــــــــم
فـــــوق الــــــــــــــعاده ام

مشاهده همه ی 2 نظر
marziyeh
marziyeh

خدا یـــــــــــــــــــــــا . دستـــــــــــــــــــــــانم را زده ام زیرچــــــــــــ

خدا یـــــــــــــــــــــــا ...
دستـــــــــــــــــــــــانم را زده ام زیرچـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــه ام،
مــــــــــــــــات ومبـــــــــــــــــــهوت نگاهــــــــــــــــــت میـــــــــــــــــــــــکنم،
طلبــــــــــــــــــــــکار نیستــــــــــــــــــــم،
فقــــــــــــــــــط مشـــــــــــــــــتاقم بدانم تــــــــــــــــــــه قصه چه میکنی بامــــــــــــــــــن ...!

مشاهده همه ی 2 نظر
marziyeh
marziyeh

مـــــُــــــرورِ بَعــــْــــــضـــــــــــے خـــــــــاطــــــِـــــراتــْـــــ بیســـــ

مـــــُــــــرورِ بَعــــْــــــضـــــــــــے خـــــــــاطــــــِـــــراتــْـــــ بیســـــــــــتـــْــــــــ نـــــَــــــخـْـــــــــ خـــَـــــرجـــــْـــ دارھْ
کــــُــــــلـــــــــــے اشـــــــــْـکــــــــــ دارھْ
یـــِـــــــھْ فـــــــازِ بــــــــَـــد دارھ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marziyeh
marziyeh

اومده جاي تو ميگه ميخواد عاشقم باشه ميگه ميخواد

اومده جاي تو
ميگه ميخواد عاشقم باشه
ميگه ميخواد همه چيزو خوب کنه
ميگه ميتونه منو بخندونه
ارامش ميده
ولي...
حتي نفس کشيدنش،تورو يادم ميندازه
کنارشم...
ولي ميخوام بگم ديوونه شدم بي اندازه
عاشقي رو بهم ياد دادی
آرامشو ازم گرفتی
محبتو بهم ياد دادی
زندگيمو ازم گرفتی
ولي احمقی
چون نتونستي يه عاشق يه بچرو کنارت نگهداری
ولي اين ميتونه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marziyeh
marziyeh

چـ ـہ سُڪــ ـــوتِ عـجـیـبـ ـــے حُـڪـ ـم فـ ـــرمـ

چـ ـہ سُڪــ ـــوتِ عـجـیـبـ ـــے
حُـڪـ ـم فـ ـــرمـ ــاســت. . .


یـــ ـا ڪســ ـے در دنیــ ـــا نیسـ ـت ،


یــ ــــا مــ ـــن
در دنیـــ ـاے ڪســ ــے نـیـسـتـ ـــم. . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marziyeh
marziyeh

قُـرص ــآتُ خــوردی؟ + نـَهـ ، واسِهـ

- قُـرص ــآتُ خــوردی؟

+ نـَهـ ، واسِهـ چـی...؟!

- اومَـدیمـُ مَـن یِ وَقت رَفـتَـمـ ; تــو بـایَـد یـادِت بـِرِه..؟!؟

+ تــــــــــو نَبـاشـی واسِهـ چـی بایَـد قُـرص بُـخــورمـ..؟! زِنـدِه بِمــونَـمـ..؟
هـــومـ.../.؟!؟!~

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید