لحظه  بروز رسانی 
احمدرضا
خوشحالخوشحال
احمدرضا

زیاده خواه نیستم ! جاده‌ ی شمال… یک کلبه ی جنگلی‌…

زیاده خواه نیستم !

جاده‌ ی شمال…

یک کلبه ی جنگلی‌…

یک میز کوچکِ چوبی با دو تا صندلی…

کمی‌ هیزم…

کمی‌ آتش…

مه‌ِ جنگلی‌…

کمی‌ تاریکی ِ محض…

کمی‌ مهتاب…

و بوی یـار.. و بوی یـار… و بوی یـار …!

تـو باشی

مـن باشم

و …هــیچ !

دنــیـا هم ارزانی خودشان …

مشاهده همه ی 1 نظر
احمدرضا
خوشحالخوشحال
احمدرضا

من از قبل “باخته” بودم “مچ انداختن” بهانه ای بود؛ برای

من از قبل “باخته” بودم

“مچ انداختن”

بهانه ای بود؛

برای گرفتن دوباره ی “دست تو”

رخ گل
مشاهده همه ی 1 نظر
احمدرضا
خوشحالخوشحال
احمدرضا

مـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار …

مـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار …

مـن فـــقط ، بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ثـانیه ای که ،

در هــوای عطـرِ آغــوشت نفـس کـشیـدم ،

زنـــدگـی کــــردم !

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
احمدرضا
خوشحالخوشحال
احمدرضا

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم … نـه بــرای اینکــه نخواهـم با

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم …

نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …

می‌خواهـم پا جـــای  پاهــایــت بگـــذارم …

می‌خواهـم رد  پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!

تــو تمـامـا” برای منی

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
احمدرضا
خوشحالخوشحال
احمدرضا

رفیق الکی تریپ طرف داری نگیر جان من! ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ

رفیق الکی تریپ طرف داری نگیر جان من!

ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿم …وقت همگی بخیر

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
احمدرضا
خوشحالخوشحال
احمدرضا

گفتی : تو دلم اول اخر خودتی از هر چی دارم

گفتی : تو دلم اول اخر خودتی

از هر چی دارم بهتر خودتی

خندیدم زیر لب مکرر گفتم

شاهزاده قصه های من خر خودتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
احمدرضا
خوشحالخوشحال
احمدرضا

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره یا

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره

یا میخوان جات باشن نمیتونن

یا میخوان بات باشن نمیتونن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید