لحظه  بروز رسانی 
مهرناز
آروم و عادیآروم و عادی
مهرناز

نبودن هایت را می بافم. یکی من. یکی تو

نبودن هایت را می بافم. یکی من. یکی تو

نبودن هایت را می بافم...
یکی من...
یکی تو...
یکی روزِ...
یکی شب...
یکی شب...
یکی شب؛
دیگر بی تو روزگارم سپید نشد ...
فقط گیسوانم...
آه که فقط آن ها خاکستری شدند!

مشاهده همه ی 2 نظر
مهرناز
آروم و عادیآروم و عادی
مهرناز

دلم یک جای دنج میخواهد. . . آرام

دلم یک جای دنج میخواهد. . . آرام

دلم یک جای دنج میخواهد. . .

آرام و بی تنش!!

جایی باشد غیر این کنج تنهایی. . .

تا آدم گاهی آنجا آرام بگیرد...!!

مشاهده همه ی 16 نظر
مهرناز
آروم و عادیآروم و عادی
مهرناز

آهسته می آیی شعرهایم را میخوانی

آهسته می آیی شعرهایم را میخوانی

آهسته می آیی

شعرهایم را میخوانی

و میروی به خیالت که نمیفهمم!!

نمی گویی ردّ پای نگاهت را

دلم از بَر است...

مشاهده همه ی 5 نظر
مهرناز
آروم و عادیآروم و عادی
مهرناز

دلم سفر می خواهد ! با حالی که خوش باشد

دلم سفر می خواهد ! با حالی که خوش باشد

دلم سفر می خواهد !
با حالی که خوش باشد ،
لب هایی که بخندد ،
دلی که آرام باشد ،
شب ...
موسیقی ...
و جاده ای ؛
که هیچ پایانی نداشته باشد !!!

مشاهده همه ی 2 نظر