لحظه  بروز رسانی 
̲̲(̲̲m̲̲e̲̲h̲̲d̲̲i̲̲)̲̲s̲̲k̲̲y̲̲_̲̲f̲̲r̲̲i̲̲e̲̲n̲̲d̲̲s̲̲
آروم و عادیآروم و عادی
̲̲(̲̲m̲̲e̲̲h̲̲d̲̲i̲̲)̲̲s̲̲k̲̲y̲̲_̲̲f̲̲r̲̲i̲̲e̲̲n̲̲d̲̲s̲̲

دلم برای اون روزایی که تو این گروه تو سر

دلم برای اون روزایی که تو این گروه

تو سر و کله همدیگه میزیدیم تنگ شده{-38-}

چچل

میثم

شیلا

شیما

دریا

heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy{-77-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
̲̲(̲̲m̲̲e̲̲h̲̲d̲̲i̲̲)̲̲s̲̲k̲̲y̲̲_̲̲f̲̲r̲̲i̲̲e̲̲n̲̲d̲̲s̲̲
آروم و عادیآروم و عادی
̲̲(̲̲m̲̲e̲̲h̲̲d̲̲i̲̲)̲̲s̲̲k̲̲y̲̲_̲̲f̲̲r̲̲i̲̲e̲̲n̲̲d̲̲s̲̲

سلام بر همه ی دوستان  ببخشید این چند وقته نبودم


سلام بر همه ی دوستان  ببخشید این چند وقته نبودم :){-79-}

مشاهده همه ی 4 نظر
jigmaaaal
jigmaaaal

دردو دل یک افغان. اهل تهرانم اما شهر من تهران نیست

دردو دل یک افغان...


اهل تهرانم
اما شهر من تهران نیست
شهر من گم شده است سالها
روزگارم را گزراندم در همین شهر
نامم افغان است
یادم می آید این نام را ‎
مردم همین شهر برایم
انتخاب کردند ‎
خنده ام میگیرداز اینکه صدایم میکردند:
هی افغانی
منم بی درنگ ‎
از شدت عصبانیت جواب میدادم
خودت افغانی‎
احساس دشنام یا چیزی فراتر ‎
از دشنام
ولی دستشان درد نکند
خوب این کلمه رو ‎
تو گوشم فرو کردند
که مبادا یادم رودکه
من یک افغانم
والان باافتخارتمام‎
فریاد میزنم
بله من افغانم

مشاهده همه ی 28 نظر
̲̲(̲̲m̲̲e̲̲h̲̲d̲̲i̲̲)̲̲s̲̲k̲̲y̲̲_̲̲f̲̲r̲̲i̲̲e̲̲n̲̲d̲̲s̲̲
آروم و عادیآروم و عادی
̲̲(̲̲m̲̲e̲̲h̲̲d̲̲i̲̲)̲̲s̲̲k̲̲y̲̲_̲̲f̲̲r̲̲i̲̲e̲̲n̲̲d̲̲s̲̲

کد گل .کد خدا. کد تمام عاشقا. کد شب

کد گل ....کد خدا.... کد تمام عاشقا....
کد شب ....کد دعا.... کد دلای با صفا....
کد من ...کد خودت.... کد تمام لحظه ها....
دوستت دارم بی ادعا
1393181369543498.png

مشاهده همه ی 1 نظر
̲̲(̲̲m̲̲e̲̲h̲̲d̲̲i̲̲)̲̲s̲̲k̲̲y̲̲_̲̲f̲̲r̲̲i̲̲e̲̲n̲̲d̲̲s̲̲
آروم و عادیآروم و عادی
̲̲(̲̲m̲̲e̲̲h̲̲d̲̲i̲̲)̲̲s̲̲k̲̲y̲̲_̲̲f̲̲r̲̲i̲̲e̲̲n̲̲d̲̲s̲̲

یک نفردوست دخترشو سوار موتور میکنه دختره میگه عشق

یک نفردوست دخترشو سوار موتور میکنه
دختره میگه عشق تو از میه.چشمای تو از میه. لبای تواز میه
بجه میگه تاشو اینالی موتور مردم میگی از میه
1393181369543498.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
̲̲(̲̲m̲̲e̲̲h̲̲d̲̲i̲̲)̲̲s̲̲k̲̲y̲̲_̲̲f̲̲r̲̲i̲̲e̲̲n̲̲d̲̲s̲̲
آروم و عادیآروم و عادی
̲̲(̲̲m̲̲e̲̲h̲̲d̲̲i̲̲)̲̲s̲̲k̲̲y̲̲_̲̲f̲̲r̲̲i̲̲e̲̲n̲̲d̲̲s̲̲

کلوشی کوری پچک پای دیده رنگی قلبیم واری کالای دیده

کلوشی کوری پچک پای دیده رنگی قلبیم واری کالای دیده
لاته شی کش کدم کد چپاک زد قوروتی بوی میداد دیستای دیده
کلوشی کوری پچک پای دیده رنگی قلبیم واری کالای دیده
لاته شی کش کدم کد چپاک زد قوروتی بوی میداد دیستای دیده
1393181369543498.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید