لحظه  بروز رسانی 
مهدی★★★ M.I.R★★★مدیر گروه قوم بختیاری
خوشحالخوشحال
مهدی★★★ M.I.R★★★مدیر گروه قوم بختیاری
پست شماره 318404903 از مهدی★★★ M.I.R★★★مدیر گروه قوم بختیاری

.

مشاهده همه ی 4 نظر
✖ω૯੮ DR૯คɱ ✖ قلبهـــ شیشهـــ ای
قبراققبراق
✖ω૯੮ DR૯คɱ ✖ قلبهـــ شیشهـــ ای

زندگی وقت کمی بود ونمیدانستیم همه تغییر دمی بود ونمیدانستیم

زندگی وقت کمی بود ونمیدانستیم
همه تغییر دمی بود ونمیدانستیم
حسرت رد شدن ثانیه های کوچک
فرصت محترمی بود ونمیدانستیم
عمرماجمله به سر رفت وبه قول سهراب
آب دریک قدمی بودنمیدانستیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید