درباره من
نفس می کشم تا به جای مرده ها خاکم نکنند!! این گونه است حال من ! دیگر چیزی نپرس... . . . حسادت نکن... آنکه بعد از تو بغل گرفته ام زانوی غم است ... . . . خدایا …!! از تو دلگیرم … گفته بودی حق انتخاب داری پس چرا انتخابم درکنار دیگریست؟

جزئیات

مکان: ايذه
جنسیت: مرد
تولد: 1369/01/20
تاریخ عضویت: 1392/02/02