لحظه  بروز رسانی 
مهدی حسینی
بی‌حالبی‌حال
مهدی حسینی

من مستِ غم عشقم با خنده خمارم کن

من مستِ غم عشقم با خنده خمارم کن

صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن

دلدادگــی
مشاهده همه ی 1 نظر
مهدی حسینی
بی‌حالبی‌حال
مهدی حسینی

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم


از تمام زمین یک خیابان را


و از تمام تو . . .


یک دست که قفل شود در دست من

دلدادگــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی حسینی
بی‌حالبی‌حال
مهدی حسینی

می نویسم " دوستت دارم "

می نویسم " دوستت دارم "نگو تکراریستشاید روزی برسد که نباشم تکرارش کنم...

دلدادگــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی حسینی
بی‌حالبی‌حال
مهدی حسینی

اگــه بگــم تــو آسمـــون عشــق مـــن فقــط تــویــی

اگــه بگــم تــو آسمـــون عشــق مـــن فقــط تــویــی


اگــه بگــم بهونــه ی هــر نفــسم تنــها تــویــی


اگــه بگــم مــن قلبمــو نــذر نگاهــت میــکنم


اگــه بگــم مــاه مــنی هــر نفـــس راه مـنـی


ولـی بــدون هــر جــا باشـی یـا نباشـی مــال مـنـی

دلدادگــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی حسینی
بی‌حالبی‌حال
مهدی حسینی

دآشــتـــنــــت … مـِـــثــل ِهـوایِ بـَــرفی ، صـُــبــحِ خــیـــلـــی زود

دآشــتـــنــــت …
مـِـــثــل ِهـوایِ بـَــرفی ، صـُــبــحِ خــیـــلـــی زود

مـِـــثــل ِ نــَـم نــَـم ِ بـآرون جـــآده شـمــآل ،

مـِـــثــل ِ خـــوآب بــعــد از ظـهـــر …

مـِـــثــل ِ عـــشــق هــآی یــواشــکی ...

دلدادگــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی حسینی
بی‌حالبی‌حال
مهدی حسینی

بهانه هایم را به پای تردیدم مگذار.

بهانه هایم را به پای تردیدم مگذار...


همه و همه را به پای دلی بنویس که بسیارتنگ شده برایت.

دلدادگــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی حسینی
بی‌حالبی‌حال
مهدی حسینی

اغــــوش گرمم بـاش بگـذار فراموش کنم لــحــظـه هــایی

اغــــوش گرمم بـاش بگـذار فراموش کنم لــحــظـه هــایی


کــه در سـرمــای بـــیــکـسـی لرزیـــدم ...

دلدادگــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی حسینی
بی‌حالبی‌حال
مهدی حسینی

خداوندا نمی دانم در این دنیای وانفسا ،

خداوندا نمی دانم

در این دنیای وانفسا ،

کدامین تکیه گه را تکیه گاه خویشتن سازم !

خداوندا نمی دانم

در این دنیای وانفسا

کدامین تکیه گه را تکیه گاه خویشتن سازم!نمیدانمنمی دانم خداوندا…

در این وادی که عالم سر خوش است و دلخوش است و جای خوش دارد..
کدامین حالت و حال و دل عالم نصیب خویشتن سازم.

نمی دانم خداوندا..

به جان لاله های پاک و والایت نمی دانم
دگر سیرم خداوندا…
دگر گیجم خداوندا…
خداوندا تو راهم ده. ..
پناهم ده …

دلدادگــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی حسینی
بی‌حالبی‌حال
مهدی حسینی

خدایا دستانی به من عطا کن که ، تو را

خدایا دستانی به من عطا کن که ،
تو را برایم از تو بخواهد . .

مرحم تمام درد ها خداست !

هر چه عمق خراش های وجودت بیشتر باشد ؛

خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای می گیرد !

خدایا دردهایم دلنشین می شود ،

وقتی درمانم ” تویی “

دلدادگــی
مشاهده همه ی 3 نظر