لحظه  بروز رسانی 
MEHDI_CR7
خواب آلودخواب آلود
MEHDI_CR7

ایـــــــنجا ایـــــران اســــــت ! حاکــــــــم ان نائـــــــــب امــــــام زمــــــان ا

ایـــــــنجا ایـــــران اســــــت !


حاکــــــــم ان نائـــــــــب امــــــام زمــــــان اســـــت و همچنـــــــین پــــــاکتـــــــرین رهبــــــر جهـــــــــان
قدرتــــــ جوانــــــــان ایـــــــــنجــــــا کـــــــابوس اهریــــــمن هاســـــت
اینـــــــــجا اجـــــــناس کمـــــی گــــــــران اســــــــت به علــــــــت تحریـــــــم دشمـــــــــنانش
امـــــــــــا ایــــــــرانی:
همیـــــــشه صبـــــور و قهرمـــــــــان است
هدفـــــــ ما ایــــــــــرانی ها از زنـــــــدگی نان نیستــــــــ بلـــــــکه حفـــــظ ایــــــــمان اســـــــــت
اعتقاد مــــــــــا بر ایــــــــــن است که زندگــــــــی همیشـــــــه امتــحان اســــــــت و کســــــــی قبــــــــول اســـــــت که در خط رهبری باشد

(به سلامتی رهبر عزیز کشورمان سید علی خامنه ای)

مشاهده همه ی 242 نظر
MEHDI_CR7
خواب آلودخواب آلود
MEHDI_CR7

من 1 سوال دارم: اینا که میرن توی برنامه کودک چرا

من 1 سوال دارم:
اینا که میرن توی برنامه کودک چرا تغییر نمی کنن؟؟!

مجید قناد از موقعی که من 7 سالم بود همین شکلیه!
عمو پورنگ هم که قرار نیست حتی یه سال بهش اضافه بشه!همون 18 ساله مونده!
حالا اینا به کنار این امیر محمد چرابزرگ نمیشه؟؟

چه خبره تو صدا سیما؟

مشاهده همه ی 123 نظر
MEHDI_CR7
خواب آلودخواب آلود
MEHDI_CR7

دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی این

دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی این شهر شلوغ ، دست تمنایی به سویم دراز کرد ، خالی تر از تمامی آرزوهای کودکانه ...
دنیا عوض شده ، کودکان به دنبال نانند و ما ؟!؟!؟!؟

مشاهده همه ی 27 نظر
MEHDI_CR7
خواب آلودخواب آلود
MEHDI_CR7

همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما پول‌دارها محترمترند . همه

همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما پول‌دارها محترمترند .
همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما دخترها پرطرف‌دارترند .
همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما بچه‌ها واجب‌ترند .
همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما خانم‌ها مقدم‌ترند .
همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما سیاه‌ها بدبخت‌ترند و سفیدها برترند...
البته تبعیضی در کارنیست .
در کل همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما بعضی‌ها برابرترند..

مشاهده همه ی 24 نظر
MEHDI_CR7
خواب آلودخواب آلود
MEHDI_CR7

جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی با یک چشم

جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی با یک چشم به دیگران می نگرندو جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند اما دو رویی می کنند

مشاهده همه ی 15 نظر
MEHDI_CR7
خواب آلودخواب آلود
MEHDI_CR7

شادی را هدیه کن حتی به کسانی که انرا از تو

شادی را هدیه کن حتی به کسانی که انرا از تو گرفتن............................


عشق بورز به انها که دلت را شکستند........................

دعا کن برای انها که نفرینت کردند..............................

درخت باش به رغم تبرها..........................................

بهارشو و بخند که خدا هنوز ان بالا با ماست..................

مشاهده همه ی 17 نظر
MEHDI_CR7
خواب آلودخواب آلود
MEHDI_CR7

ما به دنیا اومدیم.  ولی دنیا به ما نیومد

ما به دنیا اومدیم..............................................
 ولی دنیا به ما نیومد...................................

مشاهده همه ی 11 نظر
MEHDI_CR7
خواب آلودخواب آلود
MEHDI_CR7

مردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند گدایی عشق میکنند

مردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند


گدایی عشق میکنند تا زمانی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند


اما همینکه مطمئن شدند,نامردی را در کمال مردانگی به جا میاورند

مشاهده همه ی 14 نظر