لحظه  بروز رسانی 
mehdi alavi
ولخرجولخرج
mehdi alavi

صب راددیو گوش میکردمیارو زنگ زده بود رادیو میگفت:پیغام من به

صب راددیو گوش میکردم
یارو زنگ زده بود رادیو میگفت:
پیغام من به اوباما اینه که اگر روزی صد تا موشک بزنی به تهران ما یک قدم عقب نمیریم!
مجری پرسید :از کجا تماس میگیرید؟
گفت :شیرازی هستم...

مشاهده همه ی 1 نظر
mehdi alavi
ولخرجولخرج
mehdi alavi

ﺯﻥ : ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﺮﺩﻣﻪﻣﺮﺩ: ﺧﻮﺏ ﭘﺎ ﺷﻮ ﮐﺘﺖ

ﺯﻥ : ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﺮﺩﻣﻪ
ﻣﺮﺩ: ﺧﻮﺏ ﭘﺎ ﺷﻮ ﮐﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﭙﻮﺵ
ﺯﻥ : ﺑﺎ ﮐﺖ ﮔﺮﻡ ﻧﻤﯿﺸﻢ
ﻣﺮﺩ : ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﺨﺎﺭﯼ
ﺯﻥ : ﺁﺧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺩﻩ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﻧﻤﯿﺸﻢ
ﻣﺮﺩ: ﺑﺮﻭ ﯾﮏ ﭘﺘﻮ ﺑﯿﺎﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺭﻭ
ﺧﻮﺩﺕ
ﺯﻥ : ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﻨﻮ ﺑﻐﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﺪﻡ
ﻣﺮﺩ: ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮ
ﺑﯿﺎﺭﯾﻢ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ

مشاهده همه ی 2 نظر
mehdi alavi
ولخرجولخرج
mehdi alavi

پسري که خيلي دوست دختر داشت بالاخره عاشق شد و ازدواج

پسري که خيلي دوست دختر داشت بالاخره عاشق شد و ازدواج کرد....!!!!
بعد خدا بهش يه دختر داد....!!!!
يه روزي خدا بهش گفت که يادته چجوري اشک دخترها رو در مياوردي........!!!
حالا خودت دختر داري....!!!نظرت چيه..!!؟؟
تحمل اشکش و داري....!!؟؟
گفت:فقط ميتونم بگم پشيمونم واميدوارم همه اونها که دلشون رو شکستم منو ببخشن....!!
هيچ پدري طاقت ديدن اشکهاي دخترشو نداره..!!
پدرهاي اينده.....!!!به دختردارشدنتون خوب فکر کنيد....!!!زمين گردها....

مشاهده همه ی 3 نظر
mehdi alavi
ولخرجولخرج
mehdi alavi

جرق. جرق.جرق. جرق.جرق. جرق.جرق. جرق. جرق. جرق. جرق. جرق

جرق.... جرق....جرق.... جرق....جرق.... جرق....جرق.... جرق.... جرق.... جرق.... جرق.... جرق.......♨♨⚡⚡          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          دارم اسپند دود ميکنم واسه بچه هاي ادلیستم[色][色]          

مشاهده همه ی 1 نظر