لحظه  بروز رسانی 
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
مهربونمهربون
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)

حوصله ام پوگید کسی نی

حوصله ام پوگید
کسی نی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
مهربونمهربون
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)

دوستم عکس پسرش رو گذاشته اینستا نوشته چه

دوستم عکس پسرش رو گذاشته اینستا

نوشته چه زود بزرگ شدی و سهم من فقط نگاه کردن بود

خواهرش کامنت گذاشته وقتی تو داشتی نگاه می کردی ما داشتیم بزرگش می کردیم😐😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
مهربونمهربون
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)

كسی از جاش تكون نخوره 😳 بازرسیه 😐

كسی از جاش تكون نخوره 😳 بازرسیه 😐

كسی از جاش تكون نخوره 😳

بازرسیه 😐


دمپایی خانم مدیر و دزدیدن 😂😂

@FALL-GIRL

مشاهده همه ی 14 نظر
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
مهربونمهربون
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)

یه رفیق داشتم خدای ِمشکلات! بی پول ،بدهکار،تنها و بدشانس

یه رفیق داشتم خدای ِمشکلات!
بی پول ،بدهکار،تنها و بدشانس خلاصه مشکلی نمونده که این تجربه نکرده باشه. . .

زنگ زدم بهش آهنگ پیشوازش فکر میکنی چی بود؟

همه چی آرومه . . من چقد خوشحالم
تلفن رو جواب نداد!

بعد پیام داد اسپیکر گوشیم سوخته جون داداش کاری داشتی😂

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
مهربونمهربون
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)

یه رفیق داشتم خدای ِمشکلات! بی پول ،بدهکار،تنها و بدشانس

یه رفیق داشتم خدای ِمشکلات!
بی پول ،بدهکار،تنها و بدشانس خلاصه مشکلی نمونده که این تجربه نکرده باشه. . .

زنگ زدم بهش آهنگ پیشوازش فکر میکنی چی بود؟

همه چی آرومه . . من چقد خوشحالم
تلفن رو جواب نداد!

بعد پیام داد اسپیکر گوشیم سوخته جون داداش کاری داشتی😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
مهربونمهربون
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)

یه رفیق داشتم خدای ِمشکلات! بی پول ،بدهکار،تنها و بدشانس

یه رفیق داشتم خدای ِمشکلات!
بی پول ،بدهکار،تنها و بدشانس خلاصه مشکلی نمونده که این تجربه نکرده باشه. . .

زنگ زدم بهش آهنگ پیشوازش فکر میکنی چی بود؟

همه چی آرومه . . من چقد خوشحالم
تلفن رو جواب نداد!

بعد پیام داد اسپیکر گوشیم سوخته جون داداش کاری داشتی😂

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید