لحظه  بروز رسانی 
Mehdi
عصبانیعصبانی
Mehdi

الان اين حركت يني چي

جلف بازی ,دختر, پسر,ایرانی,عکس,سایت سرگرمی تفریحی,خنده دار
الان اين حركت يني چي {-36-}

مشاهده همه ی 1 نظر
Mehdi
عصبانیعصبانی
Mehdi

11846319373018023707.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
Mehdi
عصبانیعصبانی
Mehdi

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ ﺯﻥ ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﯼ ﭼﯿﻨﯽ . ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ ﺯﻥ ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﯼ ﭼﯿﻨﯽ . ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ۱۴ ﺳﺎﻟﻪ…
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻠﺸﻮ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﺨﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺸﺎً !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
朣楢琴执㝧执瑩浻牡楧㩮㔱硰执㝧执獧浻牡
楧敬瑦瀰絸朣杢㑳执獧扻捡杫潲湵潣潬㩲昣
昸昸㬸慢正牧畯摮椭慭敧敷止瑩札慲楤湥
楬敮牡氬晥⁴潴敬瑦戠瑯潴牦浯㡦㡦㡦潴捥捥
捥戻捡杫潲湵浩条㩥眭扥楫楬敮牡札慲楤
湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲湵浩条㩥洭穯
氭湩慥牧摡敩瑮琨灯㡦㡦㡦捥捥捥㬩慢正牧
畯摮椭慭敧獭氭湩慥牧摡敩瑮琨灯㡦㡦㡦捥
捥捥㬩慢正牧畯摮椭慭敧楬敮牡札慲楤湥
潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲湵浩条㩥楬敮牡
札慲楤湥潴昣昸昸攣散散汩整㩲牰杯摩䐺䥘
慭敧牔湡晳牯楍牣獯景牧摡敩瑮猨慴瑲潃
潬卲牴昣昸昸䔬摮潃潬卲牴攣散散㬩潢摲牥
硰猠汯摩 ⌠ 㙣㙣㙣搻獩汰祡戺潬正潭潢摲牥
爭摡畩㩳瀲㭸漭戭牯敤慲楤獵㈺硰敷止瑩戭
牯敤慲楤獵㈺硰戻牯敤慲楤獵㈺硰执獧搴摻
獩汰祡戺潬正瀻獯瑩潩㩮敲慬楴敶执獧搴
筮楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正漻敶晲潬 朣楢琴
执㝧执瑩浻牡楧㩮㔱硰执㝧执獧浻牡楧敬瑦
瀰絸朣杢㑳执獧扻捡杫潲湵潣潬㩲昣昸昸㬸
慢正牧畯摮椭慭敧敷止瑩札慲楤湥楬敮牡
氬晥⁴潴敬瑦戠瑯潴牦浯㡦㡦㡦潴捥捥捥戻捡
杫潲湵浩条㩥眭扥楫楬敮牡札慲楤湥潴昣
昸昸攣散散戻捡杫潲湵浩条㩥洭穯氭湩慥
牧摡敩瑮琨灯㡦㡦㡦捥捥捥㬩慢正牧畯摮椭
慭敧獭氭湩慥牧摡敩瑮琨灯㡦㡦㡦捥捥捥㬩
慢正牧畯摮椭慭敧楬敮牡札慲楤湥潴昣昸
昸攣散散戻捡杫潲湵浩条㩥楬敮牡札慲楤
湥潴昣昸昸攣散散汩整㩲牰杯摩䐺䥘慭敧牔
湡晳牯楍牣獯景牧摡敩瑮猨慴瑲潃潬卲牴
昣昸昸䔬摮潃潬卲牴攣散散㬩潢摲牥硰猠汯
摩⌠㙣㙣㙣搻獩汰祡戺潬正潭潢摲牥爭摡畩㩳
瀲㭸漭戭牯敤慲楤獵㈺硰敷止瑩戭牯敤慲楤
獵㈺硰戻牯敤慲楤獵㈺硰执獧搴摻獩汰祡戺
潬正瀻獯瑩潩㩮敲慬楴敶执獧搴筮楤灳慬㩹
湩楬敮戭潬正漻敶晲潬
ﺗﻒ ﺗﻮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺖ !!!!!
ﺿﻤﻨﺎً ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﻮ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺗﻪ ﺯﺷﺘﯽ ﻣﺜﻞ 牯敤 ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻌﺬﺭﺕ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ !!!!

مشاهده همه ی 6 نظر
*** ★♥z@hra
شیطونشیطون
*** ★♥z@hra

هفت واقعیت در این دنیا: 1.شمانمیتوانیدصابون روی چشمانتان بریزید. 2.شما نمیتوانید

هفت واقعیت در این دنیا:
1.شمانمیتوانیدصابون روی چشمانتان بریزید.
2.شما نمیتوانید موهایتان را بشمارید.
3.شما نمیتوانیدازبینی خودنفس بکشیدزمانی ک زبانتان بیرون است.
4.شماموردسوم را انجام دادید.
5.زمانی ک مورد سوم را انجام دادیدفهمیدیدک شبیه ب یک حیوان با وفاشدید.
6.الان لبخند میزنید درحالی ک سرکار رفته اید.
7.به اشتراک بگذاریدتابتوانید انتقام بگیرید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mehdi
عصبانیعصبانی
Mehdi

نام:گمنام شهرت:سرگردان زادگاه:محراب غم تاریخ تولد:یکی از ماه های سال شماره

نام:گمنام
شهرت:سرگردان
زادگاه:محراب غم
تاریخ تولد:یکی از ماه های سال
شماره ی شناسنامه:دوصفحه ی بی مفهوم
مدت محکومیت:حبس ابد
نام پدر:کوه رنج
نام مادر:فرشته ی غم
نام پدر بزرگ:درویش تنها
نام مادر بزرگ:سلطان غم
قد:کمتر از خاک
وزن:به سنگینی بغض چند ساله
رنگ چشم:بارانی
رنگ مو:همرنگ درد
تحصیلات:پایه اخر بد بختی
گناه:انسان بودن
جرم:بدنیا امدن
محکومیت:زندگی کردن
زمان رهایی:مرگ
چراغم:خاموشی
سقفم:اسمان
مونسم:شب
کارم:حسرت
یادم:فراموشی
دردم:فراغ
فریادم:سکوت
ارزویم:مرگ
ادرس:خیابان غم-میدان تنهایی-
چهار راه بدبختی-خیابان رنج-
کوچه ی غربت-پلاک ناباوری

مشاهده همه ی 1 نظر