لحظه  بروز رسانی 
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

میگن سعدی به چند نفر شماره داده بود،

میگن سعدی به چند نفر شماره داده بود،

یه شب یکیشون زنگ زد،نمیدونست کدومه

میگه:ملکا مها نگارا،صنما،بتا،بهارا

متحیرم ندانم ، که تو خود چه نام داری
😛😁

مشاهده همه ی 17 نظر
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

بیایید تمرین کنیم همدیگه رو درک کنیم نه قضاوت

بیایید تمرین کنیم همدیگه رو درک کنیم نه قضاوت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

💫فقر چیست ؟ 💫ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :

💫فقر چیست ؟

💫ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
دوتا ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ دوتا ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯼ ﺩﻫﻨﺖ.

💫ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ:
استفاده لوازم آرایشی برای یک دختر از نخ دندانش زودتر تمام بشه

💫ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﻓﺨﺮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻭ ﺯﻥ ﺻﯿﻐﻪ ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﻭﺳﻄﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﻧﺪﻭﻧﯽ.

💫ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﺗﻮﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ.

💫ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽ.

💫ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ، ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﺕ ﺟﺮأﺕ ﻧﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ ﮐﻪ ”ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ”..

💫ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﻭﺭﺯﺵ ﻧﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯼ.

💫ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﯽ.

💫ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺕ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﺨﭽﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ.

💫ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﻤﮑﻪ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺯﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯼ.


فقر واقعی نداشتن فرهنگه ...!!!‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

پـــــازل زنـــــدگـــــی
مشاهده همه ی 9 نظر
مهسا.(مدیر خراب رفیق)
بی‌حالبی‌حال
مهسا.(مدیر خراب رفیق)

مهربان که باشی😍 ‎صبح هم زیباست،🍃🌹🍃

مهربان که باشی😍

‎صبح هم زیباست،🍃🌹🍃

‎خورشید هم زیباست
🍃🌹🍃
‎آسمان رنگ دیگری دارد
🍃🌹🍃
‎روزت رویایی است
🍃🌹🍃
‎اگرتوبخواهی.
🍃🌹🍃
‎برای مهربانی همیشه بهانه
🍃🌹🍃
‎پیدامی‌شود
🍃🌹🍃
دوستان گلم روزتون بخیر
🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃

مشاهده همه ی 3 نظر
Ⓑⓛⓐⓒⓚ Ⓡⓞⓢⓔ
خوشتیپخوشتیپ
Ⓑⓛⓐⓒⓚ Ⓡⓞⓢⓔ

جایی میان قلب هس که هرگز پر نمیشود حتی در

جایی میان قلب هس که هرگز پر نمیشود حتی در
...پُل°

جایی میان قلب هس که هرگز پر نمیشود
حتی در بهترین لحظه ها،
ما در همان جا انتظار می کشیم.

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 5 نظر
Ⓑⓛⓐⓒⓚ Ⓡⓞⓢⓔ
خوشتیپخوشتیپ
Ⓑⓛⓐⓒⓚ Ⓡⓞⓢⓔ

تو اینستا میگشتم که به این جمله برخورد کردم "شادی

تو اینستا میگشتم که به این جمله برخورد کردم "شادی

تو اینستا میگشتم که به این جمله برخورد کردم
"شادی عدم غم نیست ، شادی کنار اومدن با غم است"

📚 تو کتابِ"دالِ دوست داشتن" حسین وحدانی،نویسنده کتاب آدمها رو با بایدها و نبایدهای زندگی آشنا میکنه. مضمون کتاب عشق و زندگیست.
عشقی که ناجی ما انسان هاست.
نویسنده تو این کتاب سعی میکنه به سوال هایی که بعد از هر غم،رابطه احساسی، شکست، عشق، وابستگی و عادت، رابطه های پیچیده با آدمای مختلف که هر دفعه با ماهیت متفاوت تجربه کردیم اما هر بار ک مورد پرسش قرار گرفتیم و از جواب دادن ناتوان ماندیم چون هیچ وقت نفهمیدیم چه فرقی با هم دارن، بهمون پاسخ بده.
به گمونم کتابش ارزش خوندن داره📚

عطر سوسن
مشاهده همه ی 75 نظر
شیطونک
شادشاد
شیطونک
قشنگ ترین سلفی

قشنگ ترین سلفی

مشاهده همه ی 12 نظر

آدمهایی هستند که خیلی وجود دارند. نمی

آدمهایی هستند که خیلی وجود دارند. نمی

آدمهایی هستند که خیلی وجود دارند...

نمی گویم خوبند یا بد، چگالی ِ وجودشان بالاست.
اصلا یک «امضا» هستند برای خودشان!
افکار، حرف زدن، رفتار و هر جزئی از وجودشان امضادار است.
اینها به شدت «خودشان» هستند.
یعنی تا خودشان نباشند اینطور خاص و امضادار نمی شوند که!
در یک کلمه، «شارپ» هستند و یادت نمی رود «هستن» هایشان را،
بس که حضورشان پر رنگ است و غالبا هم خواستنی.
رد پا حک می کنند اینها روی دل و جانت،
بس که بَلدند “باشند” …
این آدمها را هر وقت به تورت خورد، باید قدر بدانی …
دنیا پر از آن دیگریهای بی امضایی است،
که شیب منحنی حضورشان، همیشه ثابت است !!!


تقدیم به مدیران عزیز و تمام دوستان خوب گروه آواز قو مرسی از عضویت و هواداری گروه خوش آمدین مهربانان.... 💜💜

آواز قـــــــــو
نظرات برای این پست غیر فعال است