لحظه  بروز رسانی 
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.
گرفتارگرفتار
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.

פֿــפּـب گـפּـش ڪن ببیــن چـᓆــכ ᓆـشنگ פּ جالبهـ

פֿــפּـب گـפּـش ڪن

ببیــن چـᓆــכ ᓆـشنگ פּ جالبهـ

مـפֿـصـפּـصا بــرا פֿــפּــכء تـפּ ڪ פּـاست لازمهـ شنیـــכنش

مشاهده همه ی 41 نظر
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.
گرفتارگرفتار
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.

 وᓆـتیـ لاشـیـــا בـᓄ     بـزنن از رᓅـاـᓆـت ــ    بــבون ᓄـیــــפֿـان بـهـ گــ :l

 وᓆـتیـ لاشـیـــا בـᓄ  
  
 بـزنن از رᓅـاـᓆـت ــ 
  
 بــבون ᓄـیــــפֿـان بـهـ گــ :l  ــات 
  
 بــבن بـا ωــیـــاـωــت ــ 

  <3

 آهـــــاے شـᓄـایـــے ڪہ تو نگاهــ‍ اول عاشـᓆ ᓄـیــشے 
  
 . 
  
 . 
  
 . 
  
  بـہ پـا یـــہ وᓆـت تو نگاهــ‍ בوᓄ ᓄـاـᓄـا نشـے عزیـــزᓄ  

مشاهده همه ی 3 نظر
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.
گرفتارگرفتار
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.

نگو بار گران بوבیـــᓄ و رᓅـتیـــᓄـ… ایــن ڪهـ בلیــل

نگو بار گران بوבیـــᓄ و رᓅـتیـــᓄـ…

ایــن ڪهـ בلیــل ᓄــפـڪـᓄـیـ نیـــωـت…

بگو : با בیــگران بوבیـــᓄ و رᓅـتیـــᓄـ…تـغیــــــیــر شُــغل בاבیـــــᓄ جـבیــــבاََ


בیــــگهـ ڪـωــے رو בور نـᓄــےزنیـــᓄ


یــــهـ راـωـتـــ از روش رב ᓄــےشیــــᓄ

مشاهده همه ی 2 نظر
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.
گرفتارگرفتار
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.

ازیــنکــه بَــضیــآ نمِِــیــآن سُــراغِـــت ناراحَــت نَــشــ9.آخـِــه مَـــگَــ3 هــم

ازیــنکــه بَــضیــآ نمِِــیــآن سُــراغِـــت ناراحَــت نَــشــ9...

آخـِــه مَـــگَــ3 هــمیـشـِـه میــره سُــرآغِ

عَـــــنــے مـــِث خـــ9בش

34906731732806639017.jpg


یـہ בوشِ آبِ گــــرم ...
یـہ لباسِ راحـــــت ...
یـہ چـــاےِ تازہ בَم ...
یـہ موسیـــقےِ مُلایــِــم ...
بـہ בَرَڪ ڪـہ פֿِـیـــلے اَز مُشــــڪِلات حَل نِمیشـہ ...! ;
)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.
گرفتارگرفتار
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.

ستـــــــاره هـــــــای گـــــــروه خـــــــوب My Love Eternal تـــــو

2195341s3mga62hvy.gif
mini08.gifستـــــــاره هـــــــای گـــــــروه خـــــــوب My Love Eternal mini08.gifتـــــو ایـــــن پســـــت میخـــــوام اســـــم دوستـــــانی رو بـــــزارم کـــــه
همیشـــــه در همـــــه حـــــال
تو دورهمـــــی ها , شـــــادی و غـــــم بـــــدون هیـــــچ چشـــــم داشتـــــی
دوستـــــانه کنـــــار گـــــروه بـــــودن
شایـــــد بـــــا ایـــــن کـــــار تونستـــــه باشیـــــم
گوشـــــه ای از محبـــــت ایـــــن دوستـــــان رو جبـــــران کنــــــــم


.:: ßαнαᖇαḱ ::.

pichak.net-46.gif

.:: ᘉɪɪḰᴀ ::.

pichak.net-46.gif

.:: Fᴀᖇᔕʜɪᗪ ::.

pichak.net-46.gif

niniz


مدیرهــــــایی کــــه فعالیـــــت نـــــدارند

بـــــه زودی حــــذف میشـــــوند
gt5w2ajzpbvxaurjmo5u.jpg
2195341s3mga62hvy.gif

مشاهده همه ی 18 نظر
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.
گرفتارگرفتار
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.

باפּر ڪنیـב رابطـہ بـבפּטּ פּפـشے بازے رابطـہ نیست بایـב

باפּر ڪنیـב رابطـہ بـבפּטּ פּפـشے بازے رابطـہ نیست

بایـב ڪسے را בاشتـہ باشے ڪـہ

هے مـפּـهاتـפּ بڪشـہ

لباتـפּ ڪبـפּב ڪنـہ

گازت بگیرہ

بزنـہ با متڪا لهت ڪنـہ

بلنـבت ڪنـہ بـבـפּ انـᓆــב ڪـہ از ذפּᓆ جیغ بزنے . . .

لامصب تصـפּرشҐ باפـالـہ


ᓆــدیـᓄـا احـتـᓄـالا כـᓘـترا انـᓆــכ ᓘــوشگل نبـوכטּ ڪـہ ᓄـرכا ڪتڪشـوטּ ᓄـیزכن!
الاטּ آכم כلش نـᓄـیاכ ڪـہ : )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.
گرفتارگرفتار
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.

عاشِقِ اونیَـمـ کهـ : #میتونهـ-مَنُبِخَندونهـ وَقتی نِمیخوآمـ حَتی لَبخَند بِزَنَمـ ;

عاشِقِ اونیَـمـ کهـ : #میتونهـ-مَنُبِخَندونهـ وَقتی نِمیخوآمـ حَتی لَبخَند بِزَنَمـ ; )اصلا جالب نیست دختر از تکنولوژی سر دربیاره ،

مثلا فکر کن از دوست دخترت بپرسی :

داری چیکار میکنی عشقم ؟

دارم ویندوز نصب میکنم

یا مثلا دارم مادربرد کامپیوترمو عوض میکنم

اصن نصف بیشتر جذابیت دختر به خنگ بودنشه

اونجایی که وقتی خنگ بازی در میاره سفت بغلش کنی

و لپشو گاز بگیری و بگی آخه تو چرا اینقد خنگی قربونت برم مــــــــــــــــــــــــــــــن


مشاهده همه ی 8 نظر
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.
گرفتارگرفتار
.:: ᗰᴇʜ.ᖇᴜɴ ::.

نــכآرـہ هیــچ تــآزگـے روزآ میگــذَرـہ یڪــے یــڪے نمیــכونـے تهــش ڪــجــآهــآ میــرســے

نــכآرـہ هیــچ تــآزگـے روزآ میگــذَرـہ یڪــے یــڪے

نمیــכونـے تهــش ڪــجــآهــآ میــرســے

قــَرآرـہ پــیـرشـے پــآے ڪــی؟؟

Mr.Mustache Mr.Mustache

Mr.Mustache Mr.Mustache


ـاونـے ڪـﮧ غیرت نـدار روشـטּ فـڪـر نیـست

تـو براش مهـم نیستـے [!]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید