لحظه  بروز رسانی 
.:: Mehr.un ::.
گرفتارگرفتار
.:: Mehr.un ::.

او طــــَــناب را بــرای خـــودکــُــشی انتـــِــخاب کــَــردِه بود!امـــــا مــَــن فـِـ

او طــــَــناب را بــرای خـــودکــُــشی انتـــِــخاب کــَــردِه بود!

امـــــا مــَــن فـِــکر میـــکنم...

کـِـه او حــَــتی به آن حـــَــلـــقــِــه طـنــــــاب نیـــز احتـــیاجی نـــَــداشت!

او...

قـــبــل از آنـــکــِـه بــِــمیـــرَد...

مـــُـــردِه بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:: Mehr.un ::.
گرفتارگرفتار
.:: Mehr.un ::.

گـــــرگــها همیشه زوزه نمیکشند. گاهی هم می گویند: دوســــــــتــت

گـــــرگــها همیشه زوزه نمیکشند.....
گاهی هم می گویند:

دوســــــــتــت دارم...

وزودتر ازانکه بفهمی بــره ای...
میدرند خاطراتت را...
و تومیمانی با تنــــــــــی که بوی گـــرگ گرفته....!!!

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:: Mehr.un ::.
گرفتارگرفتار
.:: Mehr.un ::.

همینـ که واستادم رو پام حلهـ ریه ها همیشهـ رو کام

همینـ که واستادم رو پام حلهـ
ریه ها همیشهـ رو کام حبسهـ
تا اینجام ندادم دلار پاشـ

حتی یه نمه ــَم نخورده کلام باد
نهـ
واسه همینه دوستـ دارن بغلم بپرنـ
خیلی خوبم بلدم بکننـ
از اونا نیستم حول ِ بنزنـ
حتی رد نمیشنـ از بغل فکرم

چون مثهـ همیشهـ راه میرم
رو عرشهـ
پائینیا در حال ِ خوابـ دیدن فرشهـ
چون هنوز تریهت چریکهـ
از همونا که فریکهـ دیدی که
میخوابه تا تخت بالانسـ شهـ
کم کم داره میشهـ قهر با لامپشـ
خوشحالـ از اینکه دنبال منهـ

چونـ میدونهـ نمیاد دستـ بالاشـ کهـ


T-Dey-Ft.-Ali-Shah-Mood.jpg


مشاهده همه ی 2 نظر
.:: Mehr.un ::.
گرفتارگرفتار
.:: Mehr.un ::.

یه گوشه ای منـ یه گوشه ای خـــــونـ یکی فکر تو

یه گوشه ای منـ

یه گوشه ای خـــــونـ

یکی فکر تو

یکی فکر اووووون
یه ساز بی نــــــــتـ

یه فاصلهـ تاقــــــبر
چی مونده واســــــتـ

از دار دنیــــــــــــا

یهـ سایه همیشهـ دنبالهـ تو هستـ

یهـ رویایی که از خوابـ تو رفتـ

بــــــــــــــــــــــــــــــاز
تصویرا تـــــــــــــاره

T-Dey_-_Tasvira_Tare.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:: Mehr.un ::.
گرفتارگرفتار
.:: Mehr.un ::.

یکیـ رفتــ ، یکیـ مونـــد ، یکیــ درگـــیر گذشتهـــ یکیـ هم

یکیـ رفتــ ، یکیـ مونـــد ، یکیــ درگـــیر گذشتهـــ

یکیـ هم مثـ منـ ، کل حرفاشـ دوخط شعر

تـو روزا، غروبـا ، دلـ بهـ تنهایی میبنده

همهـ جا ، یهـ صداسـ کهـ هـیشکیـ دنبالشـ نگشتهـ


09130257743776687961.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:: Mehr.un ::.
گرفتارگرفتار
.:: Mehr.un ::.

منـ زندمـ خدای شکرتـ دو تا چشمـ دارمـ خدایا شکرتــ همهـ

منـ زندمـ خدای شکرتـ دو تا چشمـ دارمـ خدایا شکرتــ

همهـ بدیارو میبینمـ زندگیــ پازلـ کنار همـ می‌چینمـ

خستهـ از هرچی‌ آدمـ خستهـ خستهـ از هرچی‌ آدمـ نهشهـ

خسته از صندلی اتاق خستهــ از سلولـ عبدیو گناهـ

خستهـ از مردممـ می‌دونمـ هر کاریـ کنمـ بازمـ محکوممــ

منــ محکوممـ به چیــ؟ منـ محدودمـ ببینــ

هیچوقتــ بدو نخواستمـ تاریکیـ یو شبو نخواستمـ

آدما عوضـ میشنـ همهـ یهـ دوره‌ای راهـ و غلط میرنــ
Ali%20Owj%20ft%20Deev_Donbale%20Kaqaz[Ra

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:: Mehr.un ::.
گرفتارگرفتار
.:: Mehr.un ::.

میگنـ با رفیقا رو راستـ باشـ      میگمـ کدومـ رفیق شـاید

میگنـ با رفیقا رو راستـ باشـ      میگمـ کدومـ رفیق شـاید تو راستـ دآشـ
اینا تیز واسهـ رگـ ادم مثهـ سگـ هـارن        منم کور شدمـ دیگهـ برام گوشـ اشناستـ
درد وقتی مغزتـ از بقیهـ پیرتره و                         ارزو داری که باشیـ توو خاکـ جاتـ
شبا توو پارکـ خوابـ توو باشگاه سر کلاسـ توو خوابـگاه 
     امشبـ باز کلنجار توو خوابـ هام

95caf359.jpeg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:: Mehr.un ::.
گرفتارگرفتار
.:: Mehr.un ::.

Study. Stud. Stu. St. S. Sl. Sle


Study...
Stud....
Stu
....
St
...
S
...
Sl
....
Sle
....
Slee
....
Sleep
....
Sleeeeeeeeeeeeep ....
z z Z Z
... -_-


وـآسهـ چی بایَد رَختخوابـــَمو جَم کنَمـ وَقتی شَبــ
دوبــاره بايَــد بـخوابَمـ ؟! : |

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:: Mehr.un ::.
گرفتارگرفتار
.:: Mehr.un ::.

خـُבآیـآ . آغــوشـَت رآ امشـَب بـہ مـَن مـے בَهـے


خـُבآیـآ ...
آغــوشـَت رآ امشـَب بـہ مـَن مـے בَهـے ؟
بـَرآے گـُفـتـَن ... چیــزے نـَבآرَم
امـآ بـَرآے شـنـُفـتـَنِ حـَرف هـآے تـو ... گـوش بسـیآر
مـے شـَوَב مـَن بـُغـض كـُنـَم ..
تـو بگــویـے : مـَگـَر خـُבآیـَت نـَبآشـَב كـہ اینگـونـہ بـُغـض كـُنـے
مـے شـَوَב مـَن بـگــویـَ ـم خـُבآیـآ ...؟
تـو بگــویـے : جـآنِ دِل ...
مـے شـَوَב بیـآیــے ؟
تــَــــــمـَــــــــــنـ ـــــآ مـے كـُنـَ ـم ...

20739961591874392353.jpg


سرم را شاید دیگرانــ در نبودنتـ گــرمـ کنند
امـا دلمـ را هرگـز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:: Mehr.un ::.
گرفتارگرفتار
.:: Mehr.un ::.

اِمـــړۅز بـــآ تَـــمـآҐ נُכּــیــآ [قَــﮧــړَҐ] اَمـــا. اَﮚَـــړ تـــۅ [صِــנآیَـــҐ


اِمـــړۅز بـــآ تَـــمـآҐ נُכּــیــآ [قَــﮧــړَҐ]
اَمـــا...
اَﮚَـــړ تـــۅ [صِــנآیَـــҐ] ڪُـــכּــے
بَــړ مــےــﮚَـړנَҐ
بــآ هَــمــآכּ [حِـــمــآقَـــت] ۅَ [๛ـــآנِگـــے اَҐ]
مـــے ــگــۅیَــҐ [جـــآכּَــҐ]؟؟
مَـــכּ ایــכּَــҐ...
زۅנ [נِڵ] مــیــبَــכּــנَҐ
נیـــړ فَــړآمـــۅݜ مـــیــڪُــכּَــҐ(!)
زۅנ [مــے ــݜـِـڪَــכּَــҐ]
נیــړ جـــۅݜ مــے څُــۅړَҐ...
[๛ــآנﮧِ اَҐ]
مــے ๛ــۅزَҐ بــﮧ پـــآے ๛ــآנِگــے اَҐ(!)
[صَــبــۅړَҐ] صَــبــړ مــے ـڪُــכּَـҐ

12221

هـــے تـــۅ...
כּــمـیـנآכּَــҐ כּـآمَــت ړآ چــِﮧ بِــﮚُــذآړَҐ...
مُــڅــآطَــبِ څــآص...
تـَـمــآِҐ زِכּــנِﮚــے...
נَڵــےـڵِ כּَــفَـ๛ ڪِـــݜــےנَכּ...
هَــҐـِﮧ ۅُجــۅנ ...
ےـآ تَــכּـﮧــآ ؏ِــݜــقَـҐ...
بــِﮧ هَــړכּــآҐ ڪـــﮧ بــآݜـــے بِـــנآכּ....
ﺂړاҐ بَــړآیَـــت جـــآכּ مــے נَهَــҐ...


نظرات برای این پست غیر فعال است