لحظه  بروز رسانی 
Nazanin
آروم و عادیآروم و عادی
Nazanin
پست شماره 319938077 از Nazanin

مشاهده همه ی 9 نظر
Nazanin
آروم و عادیآروم و عادی
Nazanin
پست شماره 319937993 از Nazanin

مشاهده همه ی 16 نظر
Jamshid
متعحبمتعحب
Jamshid
پست شماره 319934197 از Jamshid

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Jamshid
متعحبمتعحب
Jamshid
پست شماره 319934154 از Jamshid

.

مشاهده همه ی 2 نظر
beyond ㋡
مهربونمهربون
beyond ㋡

وجودت را بر دلم جاری ساز تا آهنگ عشق بنوازیم

ملودی مهر

وجودت را بر دلم جاری ساز
تا آهنگ عشق بنوازیم بر رخ این کره ی خاکی...

مشاهده همه ی 6 نظر
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

/ مفهومی/ تو سرچ اینترنت درباره مدعیان امام زمان به

/ مفهومی/ تو سرچ اینترنت درباره مدعیان امام زمان به

/ مفهومی/
تو سرچ اینترنت درباره مدعیان امام زمان به مسائلی عجیب برخوردم.مدعیانی که بدون هیچ سند و کاری.بعضان هزاران نفر.و چه باربندیلی بسته بودند.و بعضان چه ادعاهای عجیب دروغین داشتن. از ظهور معجزاتی که هیچ کدام به وقوع نپیوست. و چه میزان افراد بسیار زیادی هم پیمان آنها شدند.براستی ماجرا چیست؟مدعی که می آید و براحتی میرود آن سمت کشور.و مدعیانی که دستگیر شدند.کلاهبرداری کردند؟همه وقوع از دو مسئله دارد؟یک اول قضیه گوساله پرستی.زمان موسی.که افرادی با وجود موسی بسمت گوساله پرستی رفتن. و زمانی حضرت محمد بود رفتن سمت بت پرستی.اما بلواقع چگونه بدون هیچ کاری و هیچی مردم با جمعیت زیاد بسمت آن مدعیان دروغین رفتن.اول مرتبه.مسئله عجیب سرمایه گذاری در بعدهایی از آن است.شخص سوار بهترین ماشین آن سمت کشور. میرود .بعد افرادی که زیاد شدن. همه شک شبهه اندازی.ظهور.براستی چرا عده ای زیاد بدون هیچ گونه استلال منطقی و خوانش.و درخواستی به سمت آنها رفتن.و حتی بعضی افراد از سیمای تلویزیون سر در آوردن.و بعد آنگونه شد؟این اشخاص معمولان با برنامه ریزی کار میکنند. و تمامن افرادی که بسیار زیادن جذب میکنند.اما براستی امام زمان شخصی است که به این آسونی خود را معرفی کند؟آیا امام زمان یا عیسی مسیح اینگونه خود را معرفی میکنند.آیا آنها بدنبال کسب منافع زندگانی هستن. که از مردم چیزی بخوان یا نه هر چه دارند هم تا جان در این راه میگذارند.عمدتان راهزنان دین.بدنبال کسب منافع هستند. و آن افراد در سخت ترین شرایط نظر شخصیم اینه هستند. 313 یا خود امام یا پیروان واقعی.پس یادتان باشد.افراد اینگونه معرفی کننده آشکار بدون هیچی عمدتان راهزن دینن.و افراد واقعی پنهان کننده هستند. و تازه جان فدای مردم.و حتی کوچکترین چیزی نمی گویند. و حتی رد گم کن هستند نه معرفی کننده زیرا شرایط رو میدونند و افراد معنوی با این درجات منتظر بودن عمدتان در پی کسب رضای خدا هستند.و سخت ترین شرایط رو دارند.و تازه از جان مایه میگذارند و اندک مباحث مال کم کم خود را در این راه. و سختی های عجیب و سخت شکننده میبینند. تا با سموم آفات ظهور مسیر سد کنان مقابله کنند.و برایشان هیچ فرق ندارد کی باشند. مهم رضای خداست.

رخ گل
مشاهده همه ی 2 نظر
Sevdasevin
Sevdasevin
تو

تو ...

مشاهده همه ی 3 نظر
ʍԾɧԹʍʍԹԺԺȝԹԺ
ʍԾɧԹʍʍԹԺԺȝԹԺ

اين روزا حس صفرى رادارم كه قبل ازعدد مياد بودنم هيچ

اين روزا حس صفرى رادارم كه قبل ازعدد مياد بودنم هيچ لزومى نداره.

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید