لحظه  بروز رسانی 
@goole_rozz

وقتی تو یه جمعی همه میخندن هر کسی به اونی

وقتی تو یه جمعی همه میخندن هر کسی به اونی

وقتی تو یه جمعی همه میخندن
هر کسی به اونی که بیشتر دوستش داره نگاه میکنه

مشاهده همه ی 2 نظر
هستی ((گندمزار عشق))
گرفتارگرفتار
هستی ((گندمزار عشق))

آن بهشتی که همه در طلبش معتکف

آن بهشتی که همه در طلبش معتکف

...........................................

آن بهشتی که همه در طلبش معتکف اند


من کافر همه شب با تو به آغوش کشم

“خواجوی کرمانی”

مشاهده همه ی 3 نظر
بیتا
مو قشنگمو قشنگ
بیتا

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همه

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همه

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

مشاهده همه ی 3 نظر