لحظه  بروز رسانی 
ℳℯℏrdдd
ناراحتناراحت
ℳℯℏrdдd

سلام خدمت همه دوستان عزیز فکر کنم

سلام خدمت همه دوستان عزیز

فکر کنم بعد از 2 سال برگشتم فیس

کسی هست از بچه های قدیم؟؟؟
کسی مارو یادشه؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ℳℯℏrdдd
ناراحتناراحت
ℳℯℏrdдd

اصرار در نگهداشتن آنچه  كه نگهداشتني نيستبه فرو ريختنش مي انجامدهمانند

اصرار در نگهداشتن آنچه  كه نگهداشتني نيست
به فرو ريختنش مي انجامد
همانند  دانه هاي شن از ميان انگشتان...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ℳℯℏrdдd
ناراحتناراحت
ℳℯℏrdдd

برما سالي گذشت، بر زمين گردشي و روزگار حكايتيتمام هستي


برما سالي گذشت، بر زمين گردشي و روزگار حكايتي
تمام هستي تغيير ميكند، انسانهاي دور وبرمان تغيير ميكنند
شكر از براي نفسي كه ممد حيات بود،شكر از براي لحظاتي كه بخير گذشت،
شكر از براي آشنايي با كساني صحنه هاي خوشي را برايمان رقم زدند،و ياريمان كردند و شكرهاي بسياري كه در وصف نميگنجند
تنها ميماندافسوس لحظاتي كه ميتوانست بهتر رقم بخورد
افسوس عزيزاني كه ديگر در كنارمان نيستند
افسوس مهر باني هايي كه به خصم، عشق هايي كه به نفرت و احترام هايي كه به بي حرمتي تبديل شدند،
افسوس دوست دارم هايي كه به ضايع شدند و افسوس دوست داشتن هاي عميق قلبي كه ديگر مجال رسيدن به محبوب را نميابند
اميد آنكه كهنه رفته باشد به نكويي و نو همي آيد به شادماني...
نوروز فرخنده باد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ℳℯℏrdдd
ناراحتناراحت
ℳℯℏrdдd

مرا به كار جهان هرگز التفات نبود رخ تو در نظرم

مرا به كار جهان هرگز التفات نبود
رخ تو در نظرم چنين خوشش آراست

نخفته ام ز زخيالي كه مي پزد دل من
خمار صد شبه دارم شرابخانه كجاست

چنين كه صومعه آلوده شد به خون دلم
گرم به باده بشوييد حق به دست شماست
از آن به دير مغانم عزيز مي دارند
كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست...
تمام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ℳℯℏrdдd
ناراحتناراحت
ℳℯℏrdдd

چه زيبا گفت كوروشدر دنيايي كه روحم از من جدا خواهد

چه زيبا گفت كوروش
در دنيايي كه روحم از من جدا خواهد  شد ، ديگر چه انتظاري از ديگران ميشود داشت...!!!؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ܓܨܓܨ یارب این آدم خاکی تنهاست ܓܨܓܨ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓܨܓܨ یارب این آدم خاکی تنهاست ܓܨܓܨ

دَســــتــــ هــــایــَـــم خــالـــی اَنـــد . جـایِ خــالــی دَســــتـِـــ تــو را

دَســــتــــ هــــایــَـــم خــالـــی اَنـــد ...

جـایِ خــالــی دَســــتـِـــ تــو را هــــیـــــچ کــَــســ

بــَــرایــَــم پــُــرنــمـــی کــــنــد ...

راســــتــــ مــــی گـــُـفــتــــ شـــــامــــلو:

دَســـــتـــِـــ خـالـی را بـایــَـــد بــَـــر ســَـر کــــوبــیـــد

 

::87951110026152317473.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ℳℯℏrdдd
ناراحتناراحت
ℳℯℏrdдd

ای وای بر آن دل که در آن، سوزی نیست

ای وای بر آن دل که در آن، سوزی نیست

سودا زده ی مهر دل افروزی نیست

 

روزی که تو بی عشق، بسر خواهی برد

ضایع تر از آن روز، ترا روزی نیست

20.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ℳℯℏrdдd
ناراحتناراحت
ℳℯℏrdдd

گاهی یک ها، دنیا را زیرو رو می کنند. می شود تنها با

گاهی یک ها، دنیا را زیرو رو می کنند.
 می شود تنها با یک محبت، عشق را برای دنیا معنا کرد
  تنها با یک بخشش، تمام هستی را از آن خود کرد
   با یک گذشت، نفرت ها را به دوستی ابدی مبدل کرد
    و تنها با یک لبخند در قلب ها جاودانه شد


مشاهده همه ی 2 نظر
ℳℯℏrdдd
ناراحتناراحت
ℳℯℏrdдd

چه سخت است وصف کسی که معناگر عشق است! مصداق


68.gif

چه سخت است وصف کسی که معناگر عشق است! مصداق آدمیت!

همان کسی که می شنود حرفایی که قلبش را می سوزاند و می بیند دردهایی که امانش را می برد.

ولی خود را به نشنیدن میزند، به ندیدن تا پنهان کند زخمهایی را که به خاطر مهربانیش بر جای مانده

و پنهان کند، دردهایی را که به خاطر شاد کردن دلی، در سینه اش پنهان مانده!

 

آری! چه سخت است و چه ماجرای عجیبی  دارد، این " عشق! "
68.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید